Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Wereldstaalproductie stabiel

Met op de kop af 150,0 miljoen ton is de wereldwijde productie van ruw staal in oktober 2023 vrijwel even groot uitgevallen als in oktober 2022. Ten opzichte van precies een jaar geleden is 0,6 procent meer staal geproduceerd. Die stijging is weliswaar minimaal, maar markeert wel het einde van een dalende trend.

« terug naar Nieuws

8 december 2023

In september en augustus van dit jaar bleef het productievolume nog achter bij dat van dezelfde maanden van vorig jaar: –1,5 resp. –2,2 procent. Jongstleden oktober is de productie toch weer iets opgeleefd, met 0,6 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat wijzen nieuwe cijfers van de World Steel Association (worldsteel) uit.

Op de meeste continenten blijkt de maandproductie te zijn toegenomen. Oekraïne en de CIS-landen, waaronder Rusland, laten de grootste stijging zien: +12,9 procent. Voor het Midden-Oosten wordt +5,0 procent opgetekend. De grootste daling is voor Zuid-Amerika (–8,7 procent), op de voet gevolgd door de Europese Unie (–7,1 procent). De niet-EU-landen in Europa houden de afname beperkt tot –0,2 procent.

Ontwikkeling van de wereldwijde staalproductie vanaf mei 2022 tot en met oktober 2023.

Op de ranglijst van landen met de grootste staalproductie neemt China (zoals voorgaande maanden) de nummer 1-positie in. De oktober-productie in het land beloopt ruim 79 miljoen ton, bijna 2 procent minder dan in oktober 2022. India bezet (eveneens onveranderd) de tweede plaats met 12,1 miljoen ton. Dat is een toename van 15 procent ten opzichte van oktober 2022. Op plek 7 is het eerste Europese land terug te vinden: Duitsland, met een maandproductie van 2,9 miljoen ton.

De maandcijfers van worldsteel zijn gebaseerd op de gegevens die zijn aangeleverd door de 63 landen die bij de koepelorganisatie zijn aangesloten.