Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Worldsteel: ‘Vraag naar staal gaat stijgen’

De vraag naar staal in de wereld neemt dit jaar waarschijnlijk met 5,8 procent toe. Volgend jaar zwakt de groei iets af, maar komt naar verwachting toch nog uit op 2,7 procent wereldwijd. Dat laat worldsteel weten via haar nieuwe Short Range Outlook.

« terug naar Nieuws

29 april 2021

De vraag naar staal in de wereld neemt dit jaar waarschijnlijk met 5,8 procent toe. Volgend jaar zwakt de groei iets af, maar komt naar verwachting toch nog uit op 2,7 procent wereldwijd. Dat laat worldsteel weten via haar nieuwe Short Range Outlook.

Al Remeithim, voorzitter van economische commissie van worldsteel, licht de verwachtingen van zijn organisatie nader toe: ‘Ondanks de rampzalige gevolgen van de pandemie had de mondiale staalindustrie het geluk dat de vraag naar staal eind 2020 slechts licht is gekrompen (met gemiddeld 0,2 procent, red.). Dit was te danken aan een verrassend robuust herstel in China, met een groei van 9,1 procent. In de rest van de wereld kromp de vraag naar staal met 10,0 procent. In de komende jaren zal de vraag naar staal zich krachtig herstellen, zowel in de ontwikkelde als in de opkomende economieën, gesteund door de inhaalvraag en de herstelprogramma’s van de regeringen. Voor de meeste ontwikkelde economieën zal het echter een paar jaar duren voordat de vraag naar staal weer het niveau van voor de pandemie zal bereiken.’

De prognose van worldsteel stoelt op de aanname dat de pandemie in het tweede kwartaal van dit jaar over het hoogtepunt heen is en in de voornaamste staalconsumerende landen een geleidelijke terugkeer naar ‘normaal’ op gang komt. ‘Hoewel het ergste van de pandemie hopelijk achter de rug is, heerst er voor de rest van 2021 nog grote onzekerheid.’, stelt Remeithim ‘De evolutie van het virus en de vooruitgang van de vaccinaties, het intrekken van ondersteunende fiscale en monetaire beleidsmaatregelen, de geopolitiek en de handelsspanningen kunnen het in deze prognose beoogde herstel allemaal beïnvloeden.’

Ná de coronacrisis zal de staalindustrie zich gesteld zien voor verschuivingen in de staalvraag, denkt worldsteel. De staalbehoefte gaat invloed ondervinden van de snelle ontwikkelingen in digitalisering, automatisering en infrastructuur, herontwikkeling van stadscentra en de energietransformatie. Tegelijkertijd staat de industrie voor de opgaaf om in de nabije toekomst koolstofarm staal te produceren.

In de Short Range Outlook April 2021 gaat worldsteel uitvoerig in op de verwachte ontwikkelingen in verschillende werelddelen en economische sectoren. In de EU hebben nagenoeg alle staalverbruikende sectoren te lijden gehad van de beperkende maatregelen in 2020. In 2021 en 2022 zullen de productieactiviteiten zich in het algemeen (onverwacht) snel herstellen als gevolg van overheidssteun en de inhaalvraag.

Een vlot herstel tekent zich vooral af in de automobielindustrie. Maar ook in de bouwsector klimt betrekkelijk kwiek uit het dal, mede als gevolg van stimuleringsmaatregelen vanuit de centrale overheden. Wel vertoont het herstel wereldwijd flinke regionale verschillen. In sommige landen worden nieuwe of stilgelegde bouwprojecten nog steeds belemmerd door nationale coronamaatregelen, een tekort aan personeel en beperkte particuliere investeringen. In andere landen komen de bouwactiviteiten juist gemakkelijker op stoom, onder meer door de (overheids)investeringen in (grotere) infrastructurele projecten.

Worldsteel verwacht dat de pandemie wereldwijd nieuwe trends oplevert die effect gaan sorteren in de verschillende deelsectoren van de bouw. Telewerken en elektronisch winkelen leiden tot een afnemende vraag naar bedrijfsgebouwen, maar vergroten de vraag naar specifieke opslag- en distributiegebouwen voor de e-commerce. Infrastructuurprojecten gaan steeds belangrijker worden, in veel landen zijn ze zelfs de sleutel tot economisch herstel. Infrastructuur en de transitie naar duurzame energie en circulariteit gaan de komende jaren de vraag in de bouw stimuleren, aldus worldsteel.