Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Zonnepanelen per 2025 verplicht bij nieuwe bedrijfsgebouwen met grote daken

Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen. Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigde deze aanstaande verplichting afgelopen vrijdag aan. De eis gaat gelden voor alle nieuwe gebouwen met een dakoppervlakte van meer dan 250 m2. Nieuwe woningen zijn vooralsnog uitgezonderd van de nieuwe regel.

« terug naar Nieuws

23 mei 2022

Vanaf 2025 dienen voortaan zonnepanelen te worden aangebracht op daken van nieuwe bedrijfsgebouwen. Minister Jetten van Klimaat en Energie kondigde deze aanstaande verplichting afgelopen vrijdag aan. De eis gaat gelden voor alle nieuwe gebouwen met een dakoppervlakte van meer dan 250 m2. Nieuwe woningen zijn vooralsnog uitgezonderd van de nieuwe regel.

De verplichting is van toepassing op nagenoeg alle nieuwe industrie- en utiliteitsgebouwen, van fabrieken en bedrijfshallen tot en met kantoren, ziekenhuizen en hotels. Alleen gebouwen met daken die kleiner zijn dan 250 m2 en de woningbouw (vrijstaande woningen, geschakelde huizen en appartementengebouwen) vallen voorlopig nog niet onder het verse regime. Maar ook voor deze gebouwencategorieën staat mogelijk een aanscherping van de regels per 2025 op stapel.

Met de verplichting wil het kabinet de groeiende toepassing van zonnepanelen op daken vasthouden en verder versnellen door een ‘grootschalige inzet’ te stimuleren. Het kabinetsvoornemen volgt op een omvangrijk plan van aanpak van de Europese Commissie. In dit plan, afgelopen woensdag gepresenteerd, doet de commissie de aanbeveling om per 2025 alle nieuwe grote bedrijfsgebouwen verplicht toe te rusten met zonnepanelen. Vanaf 2029 zouden ook alle nieuwbouwwoningen van zonnepanelen moeten worden voorzien. Mede hierdoor kan Europa zo snel mogelijk onafhankelijk worden van Russisch gas en flink bijdragen aan de benodigde transitie naar winning en gebruik van duurzame energie.

Duurzame energie uit zonnepanelen is een essentieel onderdeel van de energietransitie en kan een groot deel van de beoogde CO2-reductie voor rekening nemen, zo stelt Rob Jetten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet geeft toe dat zonnepanelen duurder zijn geworden als gevolg van recente marktontwikkelingen. Toch zijn ze volgens de Nederlandse klimaatminister nog steeds zeer ‘kostenefficiënt’. Hij vindt de verplichting ‘goed om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen, goed voor de energiekosten en goed voor het klimaat.’

Ook voor bestaande bouw heeft het kabinet veranderingen in petto. Aanpassing van de regelgeving voor deze gebouwen is echter meer complex, mede vanwege gegeven eigendom. ‘Er moet een voldoende zwaarwegend belang zijn om in te grijpen in het eigendomsrecht’, schrijft Jetten. Wel wil hij ’t gemeenten gemakkelijker maken om vanaf 2024, onder voorwaarden, zonnepanelen op daken van bestaande bedrijfsgebouwen verplicht te stellen.

Niet in de laatste plaats wil het kabinet daken die nu niet bruikbaar zijn voor zonnepanelen, hiervoor alsnog daarvoor geschikt laten maken. Daartoe stelt het kabinet een vergoeding in het vooruitzicht voor bijvoorbeeld de meerkosten van aanpassingen aan het dak of de meerkosten van toepassing van speciale, lichtgewicht panelen. Van alle bestaande gebouwen met grote daken heeft, volgens het kabinet, twee derde deel te kampen met ‘draagkrachtproblemen’. Het leeuwendeel daarvan zou tegen relatief beperkte investeringen aanpasbaar zijn, een verwachting die onlangs nog is bevestigd door onderzoek van RVO en TKI Urban Energy.

De bekende salderingsregeling voor zonnepanelen blijft langer van kracht. Afhankelijk zou het kabinet dit systeem vanaf 2023 afbouwen. Dat is nu uitgesteld tot 2025.

  • Foto: Gold Forum, Eindhoven (Pauwert Architectuur, © Kero Vastgoedontwikkeling).
  • Bron: nos.nl