Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Zware beroepenregeling per 1 januari 2023 van kracht

Per 1 januari volgend jaar treedt de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metaal en Techniek in werking. Via deze regeling – in de volksmond: ‘Zware beroepenregeling’ – kunnen werknemers met een (fysiek) zwaar beroep in de metaal- en technieksector maximaal drie jaar vóór hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Na beëindiging van het arbeidscontract maakt het inkomen uit werk dan plaats voor een RVU-uitkering tot aan de pensioendatum.

« terug naar Nieuws

14 december 2022

Per 1 januari volgend jaar treedt de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) Metaal en Techniek in werking. Via deze regeling – in de volksmond: ‘Zware beroepenregeling’ – kunnen werknemers met een (fysiek) zwaar beroep in de metaal- en technieksector maximaal drie jaar vóór hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Na beëindiging van het arbeidscontract maakt het inkomen uit werk dan plaats voor een RVU-uitkering tot aan de pensioendatum.

Aanmelden voor deelname aan de regeling kan vanaf 1 januari 2023. Vanaf 1 april a.s. vinden de eerste uitkeringen plaats. Die uitkering behelst een bedrag van 1.874 euro bruto per maand ofwel 22.488 euro per jaar, inclusief vakantietoeslag. Deze bedragen gelden voor 2022. De uitkering wordt in beginsel elk jaar door de overheid verhoogd. Deeltijdwerkers ontvangen een uitkering naar rato van werkuren.

Voor de RVU Metaal en Techniek komen werknemers in aanmerking die per 1 januari 2023 een bruto-maandloon verdienen van maximaal 3.897 euro. Elk jaar wordt dit maximumbedrag verhoogd, in lijn met de loonsverhogingen volgens de cao’s Metaal en Techniek.

De regeling staat ook open voor werknemers met onregelmatige werktijden, óók als zij daarbij boven het plafond van 3.897 euro bruto per maand uitkomen. Voorwaarde is wel dat de werknemer regelmatig in ploegendienst of consignatie (op oproepbasis) werkt.

Voor beide ‘typen’ werknemers geldt dat ze werkzaam zijn bij een bedrijf dat valt onder de cao’s Metaal en Techniek. Bij zo’n bedrijf dient de werknemer vóór datum van ontslagverlening minimaal vijf jaren werkzaam te zijn geweest.

De nieuwe regeling vloeit ook voort uit de cao’s Metaal en Techniek en wil mensen met een zwaar beroep die eerder willen stoppen met werken, een financiële steun in de rug geven.  De uitkering wordt toegekend na opzegging van de arbeidsovereenkomst. Die uitkering is weliswaar lager dan het eerder genoten loon, maar werken hoeft niet meer. Zodra de RVU-deelnemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en een AOW-uitkering ontvangt, stopt de RVU-uitkering.

  • Alle informatie over de regeling, inclusief aanmeldingsformulier, deelnamereglement en antwoorden op veelgestelde vragen, is verzameld op www.rvumetaalentechniek.nl, voor zowel werknemers als werkgevers.
  • Om een indicatie te krijgen van de financiële consequenties van stoppen met werken óf minder werken, heeft FNV een rekentool ontwikkeld, speciaal voor oudere werknemers (58+) in de Metaal & Techniek.
  • Foto: Metaalunie.