Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

ZIP 2516, Den Haag

De Binckhorst in Den Haag ondergaat een ingrijpende transformatie van verouderd industrieterrein naar attractief en levendig woon-werkgebied. De herontwikkeling krijgt van Studio Komma & De Mannen van Schuim een krachtige impuls via ZIP 2516. Dit concept belooft een iconische invulling van een lege kavel in de Melkwegstraat via een multifunctioneel gebouw met openbaar plein voor ontmoeting, sport en events. Basiscomponent van het concept is het hergebruik van de staalconstructiedelen van een overbodige parkeergarage in Gouda.

« terug naar Architect + Staal juni 2017

ZIP 2516 staat niet zozeer voor de postcode van de locatie, alswel voor de huisvesting van commerciële en sociale ondernemers, gecombineerd met publieke voorzieningen. Jongstleden maart kwam het concept als eerste over de finish bij de Challenge Kavel 2 The Urban Lab, een prijsvraag van de gemeente Den Haag.

De begane grond van het gebouw is voorbehouden aan Happy Tosti en andere sociaal ondernemers die er gezamenlijk horeca- en cateringfaciliteiten, een opleidingscentrum en een flagship store gaan bestieren. De eerste verdieping wordt de Urban Playground: een opgetild openbaar maaiveld, inclusief terras, met ruimte voor evenementen, sport en ontmoeting. Startende ondernemingen kunnen terecht op de tweede en derde verdieping van het gebouw. Zo gaat World Startup Factory hier, samen met regionale kennisinstituten, een programma draaien om de economische bedrijvigheid in de Haagse regio te stimuleren. De Hermit Gin Bar nestelt zich op de bovenste verdieping van ZIP 2516, met terras én moestuin.

Naar het principe van het donorskelet wordt de nieuwbouw uitgevoerd met de bouwdelen van een oude, overbodige parkeergarage in Gouda. Van de garage zijn nagenoeg alle onderdelen van de constructie en cladding geschikt voor hergebruik als bouwdeel bij ZIP 2516. De onderdelen worden bovendien zó toegepast dat de nieuwbouw op termijn eveneens demontabel is, bijvoorbeeld voor verhuizing naar een andere locatie of voor hergebruik van de onderdelen in weer nieuwe projecten.

De gevels van ZIP 2516 worden opgebouwd uit ‘slimme’, onderling gekoppelde panelen waarin de benodigde installatietechniek wordt geïntegreerd. Hierdoor zijn de plattegronden vrij indeelbaar en in de toekomst desgewenst gemakkelijk her in te delen of uit te breiden. In ‘nul op de meter’ wordt voorzien middels zonnecellen in de gevels en op het dak.

• Afbeeldingen: Studio Komma & De Mannen van Schuim.

ADO, juni 2017.