Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

The Green House, Utrecht

Gasloos, stekkerloos en circulair. Dat wordt The Green House, het nieuwe paviljoen van het stationsgebied van Utrecht. Vanaf maart 2018 biedt het gebouw tijdelijk ruim baan aan vergaderzalen, restaurant, keuken en urban farm van cateraar Albron. Na een diensttijd van maximaal 15 jaar kan het ontwerp van architectenbureau cepezed weer in een handomdraai uit elkaar.

« terug naar Architect + Staal januari 2018

In The Green House gaan restaurant en keuken volledig ‘van het gas af’ functioneren, met eigen elektriciteitsvoorziening. Daartoe wordt het dak van het gebouw belegd met zo’n 120 zonnepanelen. Het is één van de maatregelen om het gebouw ook energieneutraal te maken. Zo worden de gevels toegerust met triple glas en de benodigde warmte en koude onttrokken aan het naburige Rijkskantoor De Knoop. Dit kantoor- en vergadercomplex voor zo’n 1.700 medewerkers van verschillende rijksdiensten is medio 2018 de uitkomst van de transformatie van de voormalige Knoopkazerne.

De permanente herbestemming van de kazerne alsook de tijdelijke nieuwbouw van The Green House komen op het conto van R Creators, het samenwerkingsverband van Strukton, Ballast Nedam en Facilicom. In beide projecten komt het ontwerp van architectenbureau cepezed en de opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf.

De opdracht voor The Green House vloeit voort uit de herontwikkeling van de Knoopkazerne. Als de kazerne straks fungeert als Rijkskantoor mag de locatie ernaast – vroeger ingenomen door de waterpartij van de kazerne – geen stedenbouwkundig gat blijven, vindt het Rijksvastgoedbedrijf. Het 600 m2 grote paviljoen dient als levendige invulling van de leegte.

In tegenstelling tot het Rijkskantoor droeg het Rijksvastgoedbedrijf bij verlening van het PPS-contract voor The Green House geen gebruikers aan. R Creators wist zelf Albron te interesseren voor het gezamenlijk ontwikkelen van een circulair horeca-concept dat in het paviljoen zijn beslag krijgt.

Naast restaurant en keuken op de begane grond krijgt Albron in The Green House op de eerste verdieping een eigen kas. In deze publiek toegankelijke ‘urban farm’ kunnen de groenten en kruiden worden verbouwd voor de gerechten van het restaurant. De horecafuncties worden op de verdiepingen aangevuld met vier vrij indeelbare vergaderzalen.

Typisch circulair is de draagconstructie: een eenvoudig, modulair opgezet staalskelet, opgebouwd uit gangbare elementen met boutverbindingen. De vloeren zijn van houten balklagen, het dak is voorzien van stalen dakplaten en de gevels van glas. Hierdoor is het tijdelijk paviljoen na de beoogde gebruiksperiode van maximaal 15 jaar gemakkelijk en snel uit elkaar te halen. Na demontage zijn de bouwdelen opnieuw te gebruiken voor herbouw van het paviljoen op een andere locatie óf voor andere gebouwen.

Ook de fundering is herbruikbaar. De fundering bestaat uit standaard stelcon platen, gefundeerd op staal. Op deze platen liggen standaard ‘legio-blokken’ van ongewapend beton die de krachten uit de kolommen van de staalconstructie gespreid afvoeren naar de fundering.

Het Green House-project doet zelf ook aan hergebruik. Een deel van de bouwmaterialen die vrijkomen uit de renovatie van De Knoop worden opnieuw ingezet voor het paviljoen, zoals de oude glazen gevels; De Knoop als ‘donorgebouw’. De nieuwe materialen en producten blijven zo veel mogelijk in bezit van de leveranciers. Ze worden geleased en kunnen na gebruik weer terug naar hun eigenaars.

Voor de bouw van The Green House zijn zes maanden uitgetrokken, waarvan slechts drie voor het casco. De opening staat gepland voor maart 2018.

cepezed projects verzorgt de begeleiding van het project. Deze projectontwikkelaar, gelieerd architectenbureau cepezed, kan daarbij gebruik maken van kennis en ervaring uit een eerder circulair project: Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. Voor het constructief ontwerp van The Green House tekent Pieters Bouwtechniek Delft. DGMR levert de adviezen op het gebied van bouwfysica en brandveiligheid.

ADO, jan. 2018