Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Uitbreiding Hogeschool Rotterdam

« terug naar Architect+Staal maart 2023

Studentvriendelijke duurzaamheid

Over enkele maanden heeft de bestaande vestiging van Hogeschool Rotterdam aan de Kralingse Zoom er een flinke nieuwbouw bij. De nieuwe uitbreiding van zo’n 14.000 m2 wordt energieneutraal, flexibel en circulair en daarmee in alle opzichten duurzaam. De toevoeging werpt zich bovendien op als de vertaling van de ‘ideale studieomgeving’. Daartoe ging Paul de Ruiter Architects in de ontwerpfase in dialoog met een klankbordgroep van de voornaamste gebruikersgroep: studenten economie en bedrijfskunde.

Het architectenbureau organiseerde onder meer een workshop waarin de hogeschool-studenten wensen en verwachtingen van de ‘leeromgeving bij uitstek’ kenbaar konden maken. Aangezien ze relatief veel tijd op school doorbrengen, blijken ze veel behoefte te hebben aan uiteenlopende ruimten binnen één gebouw. Het gebouw moet ’t bijvoorbeeld mogelijk maken om in stilte te studeren, maar ook, op een ander moment, gezellig samen te zijn met studiegenoten.

Paul de Ruiter Architects heeft deze basis-wens uitgewerkt in een gevarieerd aanbod aan werk-, ontspannings- en publieksvertrekken: van afgeschermde studiekamers en open studiepleinen tot toegankelijke zones voor informele kennisuitwisseling en aangenaam verpozen. Daarbij hebben de publieke functies veel weg van die in een openbare bibliotheek, lijken de ontmoetingsruimten op werkcafés of hotellobby’s en doen de plekken voor ontspanning zich voor als tweede huiskamers.

De hoofdentree en diverse (semi-)publieke functies, waaronder de mediatheek, incubatorzone met businesslobby en het grandcafé, zijn samengebracht in de plint van de nieuwbouw. Aan de noordgevel maakt de publieksruimte deel uit van een gebouwhoog, trapsgewijs oplopend atrium, waarin houten trappen de verschillende verdiepingen bereikbaar maken.

Op hun beurt sluiten de verdiepingen via loopbruggen aan op de verdiepingen van het bestaande onderwijscomplex dat deels door Paul de Ruiter Architects in 2018 is ontworpen. Bestaande bouw en nieuwbouw zijn straks gezamenlijk goed voor 35.000 m2, voor in totaal zo’n 10.000 studenten aan de Hogeschool Rotterdam Business School.

Niets is zeker, ook in het onderwijs. Maar gegeven de talrijke veranderingen in de afgelopen twintig jaar, staat al wel vast dat het onderwijssysteem, onderwijsconcepten en (daarmee) studierichtingen en aantallen studenten ook de komende decennia aan mutatie onderhevig zullen zijn.

Om hierop voorbereid te zijn, is het gebouw toegerust met een staalskelet met prefab-betonnen verdiepingvloeren dat een herindeling van de plattegronden voor ander gebruik of nieuwe functies op elk gewenst moment faciliteert.

Bovendien zijn de constructies door hun opzet, detaillering en materialisering gemakkelijk te onderhouden en eenvoudig opnieuw te gebruiken. Het staalskelet is zonder al teveel hoofdbrekens te demonteren voor (bijvoorbeeld) hergebruik van de onderdelen in een nieuwe constructie.

Het relatief compacte gebouwvolume, de hoogwaardige isolatie en installaties die worden gestuurd op bezetting van ruimten, zorgen voor efficiënte energiegebruik. De benodigde energie voor het gebouw wordt onder meer opgewekt via zonnepanelen op het dak.

In een gezond binnenklimaat wordt voorzien door veel verse lucht aan te voeren, de temperatuur zorgvuldig te monitoren en af te stemmen op de gebruiksintensiteit, jaargetijden en weersomstandigheden én door het daglicht in gecontroleerde porties het gebouw te laten binnentreden. Dat gebeurt via het glasdak van het atrium en de nagenoeg geheel beglaasde gevels.

Bijkomend voordeel van deze transparantie is het panoramisch uitzicht vanuit de nieuwbouw op de campus-omgeving en – vanaf de campus – een onbelemmerde kijk op de activiteiten in het gebouw. Binnen is buiten, buiten is binnen.

Projectgegevens:

Locatie: Kralingse Zoom 91, Rotterdam • Omvang: 14.000 m2 (bvo) • Oplevering: verwacht mei 2023 • Start bouw: maart 2021 • Opdracht: Hogeschool Rotterdam • Architectuur: Paul de Ruiter Architects • Constructief advies: Pieters Bouwtechniek • Coördinerend constructeur: Kooij & Dekker ingenieursbureau • Advies bouwfysica: DGMR • Advies installaties; Valstar Simonis • Advies bouwkosten: IGG Bouweconomie • Hoofduitvoering: Heerkens van Bavel Bouw • Interieur, losse inrichting: Studio Groen+Schild • Stedebouwkunde: Juurlink+Geluk • Impressies: Paul de Ruiter Architects, Pixelpool • Foto’s: Walter Frisart FOTOwerk • Redactie: Arend Dolsma (Bouwen met Staal), maart 2023