Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kostenkengetallen

« terug naar Kostenkengetallen en kostenmodel staalskeletbouw

Groepenkantoor

Cellenkantoor

diepte
12,6m

stramien [m]

3,6  5,4  7,2

totaaloverzicht

diepte
12,6m

stramien [m]

3,6  5,4  7,2

totaaloverzicht

diepte
14,4m

stramien [m]

3,6  5,4  7,2

totaaloverzicht

diepte
14,4m

stramien [m]

3,6  5,4  7,2

totaaloverzicht

 

Toelichting kostenkengetallen

Na keuze van gebouwdiepte en stramienmaat volgen kostenindicaties van de draagconstructie per m2 bruto vloeroppervlak bij drie, zes, negen of twaalf bouwlagen.

De draagconstructie van de beide kantoortypen bestaat uit een staalskelet van kolommen en liggers rond een betonnen kern. De cellenkantoren bezitten een rij kolommen in het midden van de plattegronden. De kolommenrij loopt in langsrichting van het gebouw. De plattegronden van de groepskantoren zijn kolomvrij.
De stabiliteitsverbanden in dak en gevels en de kanaalplaatvloeren op de verdiepingen zijn bij de constructiekosten inbegrepen.
De kostenkengetallen zijn de optelsom van de gemiddelde, actuele prijzen in Nederland van de halffabrikaten (warmgewalste profielen, buizen en verbindingselementen), fabricage, afwerking, montage en brandwerende voorzieningen.
Bouwen met Staal heeft de kostenkengetallen gegenereerd met het Kostenmodel staalskeletbouw.