Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kostenmodel

« terug naar Kostenkengetallen en kostenmodel staalskeletbouw

Met het gratis Kostenmodel staalskeletbouw van Bouwen met Staal berekent u eenvoudig en snel de kosten van een stalen draagconstructie van een hal of een verdiepinggebouw. Hiervoor heeft u nodig: een definitief ontwerp van de constructie én een wachtwoord (login code) om het Excel-programma te kunnen downloaden.

Voor direct downloaden met uw wachtwoord klik hier.

 

 

 

 

 

Kantorencomplex The Outlook (Schiphol).

De handleiding bij het model beschrijft de opzet en werking van het model en geeft een voorbeeld van de berekening van de kosten van een stalen draagconstructie van een kantoorgebouw.
• Nadere inlichtingen of extra hulp bij gebruik van het model kunt u aanvragen bij Bennie Potjes van Bouwen met Staal, e-mail bennie@bouwenmetstaal.nl of tel. (079) 353 12 77.


Opzet model

Het model berekent de totale kosten van een draagconstructie door optellen van de kosten van materiaal (warmgewalste balken en buizen en verbindingselementen), fabricage, afwerking, montage en brandwerende voorzieningen. De bijbehorende productie- en prijsgegevens komen uit de database, gekoppeld aan het rekenprogramma. De gegevens worden regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, in samenwerking met Nederlandse staalhandelsondernemingen en staalconstructiebedrijven.


Waarde

De segmenteerde opbouw van de berekening geeft u inzicht in het aandeel van de verschillende onderdelen in de totale kosten van de constructie. Ook kunt u nagaan wat de financiële consequenties zijn van bijvoorbeeld een ander liggertype of verbindingselement.
Elke kostenberekening eindigt met kostenkengetallen: de kosten van de constructie per kg staal en per m2 brutovloeroppervlak. Deze getallen zijn te gebruiken als referentie bij het voorlopig ontwerp van vergelijkbare gebouwen.

Met het kostenmodel Staalskeletbouw heeft Bouwen met Staal voorbeeldberekeningen gemaakt van de kosten van een staalskelet voor een groepenkantoor en een cellenkantoor, elk bij een gebouwdiepte van 12,6 m en van 14,4 m. Zie de pagina kostenkengetallen.

Het Kostenmodel staalskeletbouw is gebaseerd op ‘Costing of steelwork from feasibility through to completion’, een model uit 1996 van het Australian Institute of Steel Construction. De calculatienormen uit dit model zijn door RijnDijk Steel Contracting vertaald naar de Nederlandse situatie. Bouwkostenadviesbureau Brink Groep heeft berekeningsresultaten van het model getoetst aan de hand van voltooide bouwprojecten.