Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

posities 6, 7

« terug naar Staalframebouwdetails

Elk detail heeft een positienummer. Dit positienummer geeft aan op welke plek, in de onderaan de pagina geschematiseerde constructie, het detail terug te vinden is. Details met hetzelfde nummer zijn op dezelfde plaats in de constructie toepasbaar. Er zullen echter verschillen zijn in de constructie van de details.

Staalframebouw principedetails

 

positie 6
aansluiting bestaande bouw
volkern beplating gevel

pdf dwg dxf

positie 6
aansluiting bestaande bouw
volkern beplating gevel
plus voorzetwand
pdf dwg dxf

positie 7
niet-woningscheidende
vloer 
metselwerk gevel
pdf dwg dxf

positie 7
woningscheidende vloer
metselwerk gevel
plus voorzetwand
pdf dwg dxf

 

 

positie 7
niet-woningscheidende
vloer 
volkernbeplating gevel
pdf dwg dxf

positie 7
woningscheidende vloer
volkernbeplating gevel
plus voorzetwand
pdf dwg dxf

 

 

Het positienummer geeft aan op welke plek, in onderstaande geschematiseerde constructie, het detail is terug te vinden.

Verticale doorsnede bouwmuren

Horizontale doorsnede gevels

Verticale doorsnede gevels


Disclaimer
Bouwen met Staal is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, welke is ontstaan door of welke verband houdt met toepassing van dan wel fouten in, door of namens Bouwen met Staal via deze site ter beschikking gestelde informatie, documenten en software. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Bouwen met Staal ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen, alsmede wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld.