Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Workshop Hyperloop

Tata Steel, SNS Intra, Iv-Consult en Bouwen met Staal organiseren een aantal gratis toegankelijke workshops over de Hyperloop. De tweede workshop vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 bij de Low speed test facility van Hardt in Delft.

« terug naar Cocoon Hyperloop

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt.

Datum dinsdag 26 november 2019

Duur 13:30–17:00 uur

Locatie
Ontvangst, lezingen, workshop en borrel: TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Stevinweg 1, 2628 CN Delft
Demonstratie Low speed test facility: The Green Village, Van den Broekweg 4, 2628 CR Delft

Deelname is gratis

Doelgroepen constructeurs, staalbouwers, detailengineers, architecten, kostendeskundigen, veiligheidsexperts die zich interesseren voor bouw- en infraprojecten met bijzondere randvoorwaarden en extreme eisen

Programma

13:00 Ontvangst met koffie/thee in collegezaal G, TU Delft Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Stevinweg 1, 2628 CN Delft

13:30 Opening • door Joost van der Lans (Tata Steel Europe, dagvoorzitter)

13:35 Introductie 'Route naar de High speed test facility' • door Max Wink (Hardt)

13:45 Demonstratie Low speed test facility • van Hardt in de The Green Village, Van den Broekweg 4, 2628 CR Delft

14:30 'Together we Hypertube the future' • door Paul de Vries (Tata Steel Europe) in collegezaal G

14:45 Resultaten na Hypertube Cocoon #1

  • Faalmechanismen • Wouter Visser (Iv-Consult)
  • Budgettering en kosten • Kees Regelink (4Building)
  • Resultaten studententeam • Bas Neelis (Tata Steel Europe)
  • 'BoD & ASR' • Wouter van Gerwen (Bilfinger)

15:15 Eerste deel workshop 'Testing the possibilities' • Brainstorm in collegezaal G

15:45 Tweede deel workshop 'Testing the possibilities' • Ontwikkeling testprotocollen in instructiezaal IZ-2.02

16:30 Pitches door de verschillende groepen in collegezaal G

 

17:00 Afsluitende borrel in PSOR Café

 

17:45 Einde

Inhoud De Hyperloop is een transportsysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van magnetische voortstuwing in een vacuüm gezogen buis, waardoor mensen en goederen worden getransporteerd. De Delftse start-up Hardt ontwikkelt het gehele Hyperloop-systeem in samenwerking met o.a. Royal IHC, BAM en Tata Steel. Doel is om in 2020 een uitgebreide testbaan te realiseren.
De Hyperloop heeft verschillende ontwikkeltrajecten waaronder: het voertuig (de ‘pod’), de buis (de ‘tube’) en de magneetbaan (de ‘track’). Daarnaast is er aandacht voor veiligheid, sluizen, wissels, stations, enz. We denken dat staal het juiste materiaal is om de ‘buis’ te maken. Reden waarom Tata Steel Europe bij de ontwikkeling van de ‘tube’ samenwerking zoekt met de achterban van Bouwen met Staal.
Als vervolg op een geslaagde workshop tijdens de Nationale Staalbouwdag in oktober, zal er in 2019 een drietal bijeenkomsten plaatsvinden. Deze bijeenkomsten hebben een workshop-achtig karakter, waarbij thema’s als bouwkundig ontwerp, constructieve vormgeving, constructieve veiligheid, fabricage en montage, kosten aan de orde komen. Thema van de eerste bijeenkomst in maart was 'Develop the Hypertube' met als doel om een ontwerpkader te schetsen voor de buis in staal.

Toelichting Bouwen met Staal, Tata Steel, SNS Intra en Iv-Consult organiseren drie gratis toegankelijke workshops over de Hyperloop-buis (ofwel de 'Hypertype'). De tweede workshop vindt plaats op dinsdag 26 november 2019 bij de Low speed test facility van Hardt in Delft. Doel van deze tweede bijeenkomst is om in groepen een aanzet te maken voor de tests die in de testfaciliteit en de nog te bouwen uitgebreide testbaan moeten worden uitgevoerd. De workshop start met een demonstratie van de testfaciliteit en een inleiding over dit innovatieve transportmiddel en de rol van de buis daarbij, zodat ook personen die de eerste bijeenkomst niet hebben meegemaakt, kunnen meedoen. Vervolgens is er in vier korte lezingen een verslaglegging van de eerste bijeenkomst, waar vanuit de bespreking van ontwerpaspecten een ontwerpkader is geschetst. Zo wordt onder andere de verdere uitwerking van dit ontwerpkader wordt door Tata Steel gepresenteerd. Na de pauze zullen groepen discussie voeren over de tests die met het oog op belangrijke ontwerpaspecten moeten worden uitgevoerd in de testfaciliteit. Daarbij wordt onder andere voortgeborduurd op de aspecten die bij de eerste bijeenkomst als belangrijkste uit de bus kwamen: lekdichtheid, veiligheid, maakbaarheid en toleranties en budget.

Achtergrond De bestaande technische commissies (TC's) van Bouwen met Staal worden in een nieuw jasje gestoken. Het huidige bestuur wil toe naar meer ‘dynamische’ werkgroepen die tijdelijk van aard zijn en op projectbasis opereren met een bepaald, strak omlijnd doel. In die zin wordt gesproken van 'bubbles' die na het nagestreefde doel te hebben behaald, mogen 'knappen'. Of van 'cocons' waar na verloop van tijd iets prachtigs uitkomt. In dat licht mag deze start van de 'cocoon' Hyperloop worden gezien.

Aanmelden kan via de aanmeldbutton rechtsboven op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u van Bouwen met Staal op uw e-mailadres een deelnamebevestiging.

Permanente educatie Deelnemers ontvangen punten voor permanente educatie. Het aantal punten is afhankelijk van de beroepsgroep en het register waarvoor u bent aangemeld. Zo ontvangen deelnemende constructeurs 1 punt (kenniseenheid) voor het Constructeursregister.

Reisinfo en parkeren Neem afslag 10 (TU Delft) en volg de parkeerborden 'Sports / Building 23-29'. Gratis parkeren op een van de parkeerplaatsen rondom de Green Village.

Organisatie Bouwen met Staal, Tata Steel, SNS Intra en Iv-Consult

Voor nadere inlichtingen Mic Barendsz (Bouwen met Staal), mic@bouwenmetstaal.nl of tel. (088) 353 12 12 en Joost van der Lans (Tata Steel Europe)