Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Gastcolleges

Gastcolleges op roc’s, hogescholen en universiteiten door heel Nederland.

« terug naar Evenementen

Bouwen met Staal geeft in samenwerking met de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw gastcolleges op roc’s, hogescholen en universiteiten door heel Nederland. In overleg met de docenten worden de inhoud en de omvang van het college bepaald. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan het gastcollege een bedrijfsbezoek te koppelen. Een unieke kans voor het onderwijs om een kijkje te nemen achter de schermen van de bouwpraktijk.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Inleiding ontwerpen met staalconstructies: de vormgevingsmogelijkheden bij de constructieconcepten staalskeletbouw en staalframebouw • multidisciplinaire samenwerking in het ontwerpproces: rollen, taken, pluspunten van een integrale aanpak
  • Integraal ontwerpen stalen hallen: aan de hand van een ontwerpvoorbeeld wordt de student meegenomen in de beslissingen tijdens het ontwerpproces. Aan de orde komen onder andere: h.o.h.-afstand spanten, type dakliggers, stabiliteitsvoorzieningen, keuze gevelsysteem, plaats van delingen, type verbindingen (flexibel, scharnierend), zegen van liggers en de dakplaat als kipsteun • op verzoek van het onderwijs is dit gastcollege uitgebreid met informatie over dak- en gevelsystemen en aandachtspunten tijdens de bouwfase
  • Inleiding stalen gevels: bekledingen en bevestigingsconstructies • vervormen en bewerken van platen en profielen • typen gevelopbouw • voorbeelden en toepassingen • aandachtspunten bij de materiaalkeuze; ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud • tips voor ontwerpen en detailleren • bouwfysische aspecten (warmte- en geluidsisolatie) • brandwerendheid (in het kader van wbdbo) • circulair bouwen (demontabele en herbruikbare gevel- en daksystemen)
  • 'Slimmeʼ vloersystemen: typologie: schets opbouw en toepassingsmogelijkheden van onder meer staalplaat-betonvloer, Slimline-vloer, IDES-vloer, staalframevloer, in combinatie met een stalen hoofddraagconstructie • argumenten voor de vloerkeuze • aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering • bouwdeelactivering (thermisch actieve vloeren) • integrale bouw/installatieconcepten • circulair bouwen (demontabele en herbruikbare vloersystemen)
  • Gevelaansluitingen ontwerpen: het aansluiten van gevel- en vloersystemen op stalen hoofddraagconstructie van utiliteitsgebouwen • achtergronden, opzet en gebruik SBRReferentiedetails Utiliteitsbouw • richtlijnen voor detaillering en uitvoering • bouwfysische prestaties • het voorkomen van ontwerp- en bouwfouten • circulair bouwen (demontabele en herbruikbare gevel- en daksystemen)
  • Energieneutraal in staal: minimaliseren van energieverbruik in (lichte) stalen gebouwen • zin en onzin rond warmteaccumulatie van lichte constructies • mogelijkheden van bouwdeelactivering • klimaatbeheersing via bouwkundig onderdelen (w.o. klimaatgevels, tweede-huidfaçades, zonwering met regelbare lamellen) • energieopwekking via daken en gevels (zonnecellen, thermische collectoren) • verbeteren energie-/bouwfysische prestaties van bestaande gebouwen: bouwkundige opties
  • Brandveilig bouwen: brandveiligheid als ontwerpaspect • vroegtijdige en integrale benadering van het vraagstuk ʻbrandʼ • nieuwe strategieën (fire safety engineering, concept natuurlijke branden) • brandwerendheidseisen hoofddraagconstructies verdiepinggebouwen en hallen • brandwerendheidseisen draagconstructies • mogelijke reducties van de eisen • het verhogen van de brandwerendheid: oplossingen voor weggewerkt staal en voor staal-in-het-zicht
  • Integraal ontwerpen van hoogbouw: hoge, compacte, multifunctionele gebouwen die aan functieverandering tegemoet komen. Aan de orde komen o.a. constructie- en stabiliteitssystemen, vloerkeuze, gevelsystemen, logistiek, installaties en hogere eisen aan bijv. trillingen, constructieve veiligheid en brandveiligheid • groot aantal voorbeeldprojecten

Samenwerking
Behalve de jarenlange coöperatie van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw werkt Bouwen met Staal bij bepaalde gastcolleges nauw samen met andere organisaties die hun specifieke kennis inbrengen: ASK-Romein, ArcelorMittal, De Praktijkleraar, ECCA, FDP, IMd Raadgevende Ingenieurs, Mei Architecten & Stedenbouwers, Royal HaskoningDHV, SBRCURnet, Tata Steel, Van Rossum en Zonneveld Ingenieurs.

Interesse
Heeft u interesse in een of meerdere gastcolleges? Neem dan contact op met Mic Barendsz, mic@bouwenmetstaal.nl, tel. 088-3531212. De gastcolleges zijn in de meeste gevallen kostenloos.