Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Vaste items

« terug naar Seminars voor architecten Meld je aan voor dit evenement

staalbouwconcepten in vogelvlucht:

introductie bouwconcepten staalskeletbouw en staalframebouw en combinaties daarvan voor nieuwbouw en renovaties • vormgeven • ontwerp-pluspunten • ontwerp-aandachtspunten (brand, akoestiek, trillingen) • bouwmethodieken • projectvoorbeelden
[inleiders: Mic Barendsz of Marco Pauw, Bouwen met Staal]

stalen gevels – bekledingen en bevestigingsconstructies:

vervormen en bewerken van platen en profielen • gevel-opbouwtypen • voorbeeld-toepassingen • aandachtspunten bij de materiaalkeuze; ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud • tips voor ontwerpen en detailleren • bouwfysische aspecten (warmte- en geluidsisolatie) • brandwerendheid (in het kader van wbdbo)
[inleider: Marco Pauw]

nieuwe vormgevingstechnieken van gevels en daken:

3d cladding (conisch, bulging, waisted, banana) • keuze en toepassing van coatings (kleurenpalet, zelfreinigend, thermisch, zonnecellen)
[inleider: Bauke Bonnema, Tata Steel Europe]

verduurzamen van voorgelakte staalplaat voor gevels en daken:

samenstelling en eigenschappen van metallische en organische coatings • theorieën, toepassingen en effecten van kleur • nieuwe ontwikkelingen in conserveren
[inleider: William Borgstein (Tata Steel Europe)]

‘slimme’ stalen vloersystemen:

typologie: schets opbouw en toepassingsmogelijkheden van onder meer staalplaat-betonvloer, Slimline-vloer, IDES-vloer, staalframevloer, in combinatie met een stalen hoofddraagconstructie • argumenten voor de vloerkeuze • aandachtspunten bij ontwerp en uitvoering • bouwdeelactivering (thermisch actieve vloeren) • integrale bouw/installatieconcepten
[inleider: Bennie Potjes, Bouwen met Staal]

referentiedetails utiliteitsbouw:

het aansluiten van gevel- en vloersystemen op stalen hoofddraagconstructie van utiliteitsgebouwen • achtergronden, opzet en gebruik referentiedetails • richtlijnen voor detaillering en uitvoering • bouwfysische prestaties • het voorkomen van ontwerp- en bouwfouten
[inleider: Mic Barendsz]

energieneutraal in staal:

minimaliseren van energieverbruik in (lichte) stalen gebouwen • zin en onzin rond warmteaccumulatie van lichte constructies • mogelijkheden van bouwdeelactivering • klimaatbeheersing via bouwkundig onderdelen (w.o. klimaatgevels, tweede-huidfaçades, regelbare lamellen-zonwering) • energieopwekking via daken en gevels (zonnecellen, thermische collectoren) • verbeteren energie-/bouwfysische prestaties van bestaande gebouwen: bouwkundige opties
[inleider: Jan Pieter den Hollander, Bouwen met Staal]

brandveilig bouwen met staal:

brandveiligheid als ontwerpaspect • vroegtijdige en integrale benadering van het vraagstuk ‘brand’ • nieuwe strategieën (firesafety engineering, concept natuurlijke branden) • brandwerendheidseisen hoofddraagconstructies verdiepinggebouwen en hallen • brandwerendheidseisen draagconstructies • mogelijke eisen-reducties • het verhogen van de brandwerendheid: oplossingen voor weggewerkt staal en voor staal-in-het-zicht
[inleider: Ralph Hamerlinck of Bennie Potjes, Bouwen met Staal]

kostenbewust bouwen met staal:

economische pluspunten van bouwen met staal: bouwplaatsgebonden (b.v. arbeid, materieel), indirect (b.v. bouwinfrastructuur, bouwtijd) en tijdens de levensduur (b.v. herindeelbaarheid, uitbreidbaarheid, gevelvervanging) • indicatieve bepaling (ruwbouw)kosten staalskeletbouw in VO-fase; instrumenten: kostenkengetallen staalskeletbouw verdiepingbouw en kostenmodel staalskeletbouw
[inleider: Bennie Potjes]

kiezen voor staal:

ontwerpen en detailleren, vervormen en bewerken, uitvoeren en onderhouden van stalen gevelbeplating in constructiestaal, roestvast staal en weervast staal. Met praktische tips aan de hand van recente toepassingen.
[inleider: Peter Moser, VPT Versteeg]

(re)vitaal met staal:

mogelijkheden en toepassingen van de bouwconcepten staalskeletbouw en staalframebouw (en combinaties) bij renovaties van utiliteits- en woongebouwen. Met actuele praktijkvoorbeelden.
[inleider: Marco Pauw]

staalplaat-betonvloeren: maatwerk voor uitdagingen:

de varianten: lage staalplaat-betonvloer, hoge staalplaat-betonvloer, hoge staalplaat-betonvloer met geïntegreerde stalen liggers (ASB), staal-betonliggers • toepassingen in industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw, bruggen en renovatieprojecten • duurzaamheid van staalplaat-betonvloeren: ruimtelijk-functionele duurzaamheid en milieuprestaties • brandwerendheid: eisen en oplossingen • in 't kort: berekeningen met behulp van Eurocode 4 Staal-beton

verroest mooi: CorTen staal:

eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, ontwerp en detaillering, uitvoering en onderhoud van constructies en bekleding in weervast staal, aan de hand van binnen- en buitenlandse projecten.
[inleider: Dirk Groeneveld, Interdam Projects]

Slimline – slimme oplossing voor toekomstbestendige gebouwen:

ontwikkeling Slimline-vloersysteem volgens Slimbouwenvisie: minder materiaal, bouwvolume en energiegebruik, flexibiliteit in de ontwerp-, bouw- en gebruikfase • korte bouwtijd (assemblage van industrieel vervaardigde componenten) • integraal ontwerpen van multifunctionele gebouwen volgens C2C met maximaal comfort (via bouwdeelactivering en hoge geluidsisolatie)