Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

StudentenSTAALprijs

Waardeert het werk van studenten die tijdens hun afstuderen de mogelijkheden van staal in civiele en bouwkundige constructies hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut.

« terug naar Evenementen

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021Please click here for the English text.

Studenten die tussen medio 2021 en medio 2022 zijn afgestudeerd of nog afstuderen, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de studentenSTAALprijs 2022. Download hier het deelnameformulier (in word of als pdf) dat uiterlijk 26 augustus 2022 met het afstudeerwerk moet zijn ingeleverd. Het afstudeerwerk kan zijn: een architectonisch of constructief ontwerp, onderzoek, productontwikkeling of een combinatie daarvan, waarin staal een belangrijke rol vervult. De jury heeft behalve oog voor de architectonische en/of constructieve aspecten ook aandacht voor de duurzaamheidsaspecten van het onderzoek of het ontwerp.

De studentenSTAALprijs wordt ieder jaar georganiseerd door de vereniging Bouwen met Staal en is bedoeld voor studenten bouwkunde en civiele techniek aan de Hogescholen, Technische Universiteiten, Academies van Bouwkunst en de opleidingen Staalconstructeur en Constructief ontwerper van Bouwen met Staal. De (afstudeer)prijs waardeert het werk van studenten die tijdens hun afstuderen de mogelijkheden van staal in civiele en bouwkundige constructies hebben onderzocht en/of optimaal hebben benut.

Er zijn twee categorieën: Bachelor en Master. Om architectuurstudenten aan te moedigen om deel te nemen, is met ingang van 2017 een categorie toegevoegd: Master Architectuur. Aan de studentenSTAALprijs kunnen per categorie een eerste prijs van € 500 en een tweede prijs van € 250 worden uitgereikt. Daarnaast worden alle inzendingen geëxposeerd op de Nationale Staalbouwdag, worden de winnaars daar het podium opgeroepen en krijgen alle genomineerden redactionele aandacht in het vaktijdschrift Bouwen met Staal. Klik hier voor het artikel met de inzendingen van 2013 (deel 1, deel 2), 2014, 2015, 2016, 2017 en van 2018 (deel 1, deel 2). Enkele, wat oudere, afstudeerprojecten die zijn ingezonden voor de studentenSTAALprijs zijn te zien op deze pagina. Klik hier voor de recentere winnaars van 2014, 2016, 20172018, 20192020 en van 2021.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021Daarnaast zijn er twee categorie-overstijgende, productgeoriënteerde prijzen te winnen. De Van-Bentumprijs kan door de jury worden toegekend aan een intelligente toepassing van dunne staalplaat met een dikte van enkele millimeters. De Prepainted Metal Trophy (voormalige ECCA-award) kan door de jury worden toegekend aan een bijzondere toepassing van voorgelakt metaal. Deze prijs is niet uitsluitend voor afstudeerprojecten, maar voor álle studentenprojecten. Zie voor een uitgebreidere omschrijving van voorgelakt metaal, met voorbeelden van bouwkundige toepassingen, de pagina Prepainted Metal Trophy. Aan beide prijzen is een geldbedrag verbonden van € 350 en een oorkonde. De winnaar van de Prepainted Metal Trophy wordt uitgenodigd om op het najaarscongres in Brussel het winnende project te presenteren. Uiteraard worden de reis- en verblijfskosten vergoed. De extra prijzen worden gesponsord door respectievelijk de Stichting Van Bentum en ECCA.

De feestelijke huldiging van de prijswinnaars vindt meestal plaats tijdens de Nationale Staalbouwdag in oktober 2022. De genomineerde projecten zullen die dag worden presenteerd (via een power-pointpresentatie) en getoond. De prijsuitreiking en de genomineerde projecten van 2021 zijn te bekijken via het YouTube-kanaal van Bouwen met Staal.

categorieën

Bachelor studentenSTAALprijs
• Onderzoek, productontwikkeling, constructief en/of architectonisch ontwerp van bacheloropleidingen aan hogescholen, universiteiten (Bouwkunde of Civiele Techniek) of Staalconstructeur BSEng.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021Master studentenSTAALprijs
• Onderzoek, productontwikkeling en/of constructief ontwerp van masteropleidingen aan universiteiten (Bouwkunde of Civiele Techniek) of Staalconstructeur MsEng.

Master architectuur studentenSTAALprijs
• Architectonisch ontwerp van masteropleidingen aan universiteiten (Bouwkunde) en Academies van Bouwkunst.

De ingediende projecten worden door de jury beoordeeld op:
• relevantie van het ontwerp of onderzoek
• concept in uitgangspunten, creativiteit en inventiviteit
• context van ontwerp en onderzoek
• prestatie in duurzaamheid, beperking belasting voor het milieu, beperking van het onderhoud
• de wijze waarop staal (slim) in het project is toegepast
• originaliteit en esthetica
• ambitieniveau
• grondigheid van het ontwerp of onderzoek

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021jury

(Onder voorbehoud van wijzigingen in de jurysamenstelling.)
ir. M. Hermens, Royal Haskoning DHV, Rotterdam, voorzitter
J. van der Aa MArch, DP6 architectuurstudio, Delft
ir. S. van Eerden, Van Eerden Constructieadvies, Oosterbeek
ir. I. Hulshof, Hulshof Architecten, Delft
ir. F. Maatje, Bouwen met Staal, Zoetermeer
ir. P. Sieuwerts, cepezed, Dellft
ir. W.M. Visser, Iv-Consult, Papendrecht

in te zenden materiaal

Van elk deelnemend project moet het volgende materiaal worden ingestuurd. Bij voorkeur digitaal, maar per post is ook mogelijk.

Deelnameformulier:
• Met de benodigde informatie over de deelnemer en de begeleiders (in word of als pdf).

Tekst:
• Een beknopte omschrijving van het totale project en de redenen voor het gebruik van staal (maximaal 1 A4).

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021Rapport (als de inzending een onderzoek is):
• Minimaal één onderzoeksrapport.

Tekeningen (als de inzending een ontwerp is):
• Minimaal één (overzichtstekening) met plattegronden en doorsneden en minimaal twee verschillende detailtekeningen waarin de toepassing van het staal duidelijk is. De tekeningen zijn geschikt voor publicatie in het vaktijdschrift Bouwen met Staal of in andere media. Digitaal in JPEG- of TIFF-formaat met een resolutie van minimaal 300 dpi.

Het materiaal sturen naar: Bouwen met Staal, t.a.v. StudentenSTAALprijs, Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, e-mail: studentenstaalprijs@bouwenmetstaal.nl

Zie voor gedetailleerde informatie het reglement (klik hier). Klik hier om het persbericht met de aankondiging van 2022 en de winnaars van 2021 te downloaden in word- of pdf-formaat. De posters van 2022 zijn beschikbaar in het Nederlands en het Engels (klik op de taal om deze te downloaden).