Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging

Drie maandagen achter elkaar op 14, 21 en 28 juni organiseerde de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw samen de Koninklijke Metaalunie en Bouwen met Staal het webinar drieluik Wet Kwaliteitsborging. 

« terug naar Webinars Meld je aan voor dit evenement


Webinar drieluik: Wet Kwaliteitsborging

Vanaf 1 januari 2022 gaat vooralsnog de Wet Kwaliteitsborging van kracht. Deze nieuwe wet moet tot een kwaliteitsslag leiden binnen de bouw. 
 
Door de invoering van de Wkb gaan voor ons als staalbouwers ook bepaalde zaken veranderen, door middel van dit drieluik van webinars willen wij u daarover al vast informeren zodat u zich in komende maanden kunt voorbereiden op de invoering.

Het SNS-bestuur en de Koninklijke Metaalunie ziet de Wkb ook als kans om kwaliteit die wij als staalconstructiebedrijven leveren beter zichtbaar te maken. De borger zal straks moeten verifiëren of een bedrijf beschikt over een FPC en zo niet dan zal de borger zelf de kwaliteit van de staalconstructie moeten vaststellen. Het geldt zowel voor het fabricageproces als voor de montage. De SNS heeft initiatief genomen om samen met de Koninklijke Metaal Unie een montage regeling op te zetten zodat bedrijven ook hun montage proces kunnen laten certificeren en waardoor de kwaliteitsborger veel minder werk hoeft te doen en daardoor zijn kosten laag kunnen blijven. 
 
Kort samengevat komt het erop neer dat als u over een gecertificeerd fabricage- en montageproces beschikt en daarin een aantal belangrijke zaken goed en eenduidig worden vastlegt de borger snel klaar is met de staalconstructie. 

Webinar 1: Wat is de Wet Kwaliteitsborging en wat betekent dit voor staalconstructiebedrijven  -                                                           

Programma 14 juni 2021 16.00 uur - 17.00 u.

Klik hier voor de presentatie van Wico Ankersmit en klik hier voor het webinar.

 

 

In het eerste webinar zal Wico Ankersmit ingaan op de veranderingen die er zullen komen voor door de invoering op 1 januari 2022 van de Wet Kwaliteitsborging. Hij zal hierbij ook specifiek aandacht besteden aan de rol van de staalbouwer in deze wet. Daarnaast wordt er ook verslag gedaan van proef projecten die nu plaatsvinden. 

Wico Ankersmit, directeur Vereniging Bouw en Woning Toezicht Nederland

 

 

Webinar 2: Montage regeling uitleg en certificering

Programma 21 juni 2021 van 16.00 u. - 17.00 u.

Klik hier voor de presentatie van Jack van Hoof en klik hier voor het webinar

15.50

Ontvangst in de lobby van MS Teams

 

16.00

Welkomstwoord en introductie

 

 

Annamarie Hagoort (Bouwen met Staal, branchemanager SNS)

16.05

 

Het tweede webinar wordt de nieuw opgezette Montage regeling Staalbouw uitgelegd door Jack van het Hoof van BouwQ en Ton Hoogeboom van Hoogeboom Staalbouw. Toegelicht zal worden hoe de staalconstructiebedrijven zich kunnen laten certificeren.

Jack van Hoof, BouwQ en
Ton Hoogenboom, Hoogenboom Staalbouw

17.00

Uiterlijk einde

 

Webinar 3: Hulpmiddelen bij de Wkb in de praktijk

Programma 28 juni 2021 van 16.00 u. - 17.00 u.

Klik hier om het webinar terug te kijken.

15.50

Ontvangst in de lobby van MS Teams

 

16.00

Welkomstwoord en introductie

Annamarie Hagoort (Bouwen met Staal, branchemanager SNS)

16.05

 

In het laatste deel van het drieluik zal ingegaan worden op hulpmiddelen die op de bouwplaats kunnen worden gebruikt om de kwaliteit vast te leggen. Tevens zal een proef project worden toegelicht. 

16.45

Uiterlijk einde

 

Bestemd voor

Gratis voor SNS-leden, Koninklijke Metaalunie leden, Bouwen met Staal leden, geschikt voor iedereen binnen het staalconstructiebedrijf die de Wet Kwaliteitsborging eigen wil maken.
 

Niveau

MBO, middenkader

Tijdsduur

De webinars duren circa 3 kwartier tot maximaal 1 uur inclusief gelegenheid tot het stellen van vragen.

Waar en wanneer

Maandagen, 14, 21 en 28 juni, online

Aanmelden

U meldt zich aan voor alle drie de webinars over de Wet Kwaliteitsborging. Als u er een keer niet bij kunt zijn, is dat geen probleem. De webinars komen op het you tube kanaal. Voor deelname moet u zich uiterlijk de vrijdag voor het webinar aanmelden via het formulier onder de 'Meld je aan'-button bovenaan op deze pagina. Op de ochtend van het webinar ontvangt u een e-mail met link naar het webinar. 

Deelnemende bedrijven