Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Tot nader order geen fysieke bijeenkomsten Bouwen met Staal

In navolging van de actuele richtlijnen van de overheid en het RIVM voor bestrijding van de verspreiding van het coronavirus organiseert Bouwen met Staal tot nader order geen 'fysieke' bijeenkomsten. Veel van deze bijeenkomsten, waaronder cursussen, opleidingen, seminars en avondsessies, worden nu en de komende maanden online georganiseerd.

« terug naar

In navolging van de actuele richtlijnen van de overheid en het RIVM voor bestrijding van de verspreiding van het coronavirus organiseert Bouwen met Staal tot nader order geen 'fysieke' (groeps)bijeenkomsten. Het gaat dan onder meer om (onderdelen van) opleidingen, cursussen, seminars, projectbezoeken, avondsessies en in-company trainingen. Veel van deze bijeenkomsten worden nu en de komende maanden online georganiseerd.

Zo houdt Bouwen met Staal geregeld, doorgaans gratis toegankelijke webinars over belangwekkende thema's in en voor het ontwerpen en bouwen met staal. Voor morgenmiddag staat het eerstvolgende webinar op de rol: Applications of structural dynamics: High-rise structures (voertaal: Engels). Donderdagmiddag 11 juni a.s. is de aftrap van een reeks donderdagmiddag-webinars over het Optimaliseren van het staalbouwproces. Een overzicht van komende en reeds gehouden webinars vindt u op deze webpagina.

Via www.bouwenmetstaal.nl kunt u meer informatie verkrijgen over (geplande) bijeenkomsten van Bouwen met Staal.

De medewerkers van Bouwen met Staal werken tot 1 september a.s. zoveel mogelijk thuis. U kunt hen bereiken via hun zakelijke e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. Het algemene telefoonnummer van Bouwen met Staal (088-353 12 12) is tot 1 september a.s. beperkt (uitsluitend op vrijdagen) bereikbaar. E-mails op het algemene e-mailadres info@bouwenmetstaal.nl worden geregeld gelezen en (indien nodig) beantwoord.

De Helpdesk van Bouwen met Staal blijft open voor vragen over de toepassing van staal in de bouw. Antwoorden op veelvoorkomende vragen vindt u op www.staalsupport.nl