Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

ABN AMRO: ‘Economisch herstel blijft achter’

Zolang nog geen goed anti-corona vaccin is uitgerold, laat het herstel van de Nederlandse economie nog wel even op zich wachten, aldus het Economisch Bureau van ABN AMRO in de november-uitgave van De Nederlandse economie in zicht.

« terug naar Nieuws

Ook volgend jaar functioneert de binnenlandse economie nog niet optimaal en is een inhaalgroei niet aan de orde, zo laten de bankeconomen via hun publicatie weten. In 2021 gaan ook tweede-ronde-effecten van de coronacrisis, waaronder hogere werkloosheid en meer bedrijfsfaillisementen, zwaarder meewegen. Bovendien bestaat het risico dat het virus begin volgend jaar voor een derde keer opleeft, waardoor wederom beperkende maatregelen noodzakelijk zijn die het economisch herstel in de wielen rijden.

Voor het eerste kwartaal van 2021 verwacht de bank een economische groei van 0,7 procent k-o-k. Dat staat voor ‘kwartaal op kwartaal’, de groei van een kwartaal ten opzichte van het kwartaal dat daar direct aan voorafgaat. Het tweede kwartaal 2021 gaat waarschijnlijk een iets grotere groei (van 0,9 procent) k.o.k. laten zien. Pas vanaf het derde kwartaal zal een sterker herstel intreden. Tegen die tijd is een vaccin voorhanden of op korte termijn beschikbaar waardoor bedrijven hun productiecapaciteit gaan uitbreiden, denkt ABN AMRO.

Voor het derde kwartaal van volgend jaar gaat de bank vooralsnog uit van een groei van 2,4 procent k.o.k., gevolgd door een plus van 2,9 procent k.o.k. voor het vierde kwartaal van dat jaar. Aan het einde van 2021 is het BBP waarschijnlijk op jaarbasis met 2,1 procent toegenomen. Daarmee is het niveau van vóór de coronacrisis nog niet bereikt.

Ontwikkeling van het BBP (Bruto Binnenlandse Product) tussen 2013 en 2022.

Voor het lopende jaar 2020 rekent ABN AMRO op krimp. In het tweede kwartaal 2020 komt de teruggang van de Nederlandse economie uit op 8,5 procent k.o.k. Andere landen van Europese Unie komen er in dat kwartaal overigens nog meer bekaaid van af. De gemiddelde krimp in de eurozone over die periode bedraagt bijna 12 procent. Voor het derde kwartaal verwacht de bank een matige groei van 4,3 procent k.o.k., voor het laatste kwart een kleine krimp van 1,3. Op jaarbasis zal de economie dit jaar met 5,6 procent krimpen. Volgend jaar klimt de economie uit het dal. Eind 2021 hoopt de bank op een voorzichtige groei van 2,1 procent.

De investeringen houden gelijke tred met de algehele economische conjunctuur. In het tweede kwartaal, tijdens de eerste bestemmingsgolf, lopen ook de investeringen sterk terug als gevolg van de inzakkende vraag, verstoringen van de mondiale productie en het negatieve sentiment onder investeerders. Tijdens het derde kwartaal (ná de eerste golf), volgt herstel; in het vierde kwartaal (tijdens de tweede golf) vindt wederom een terugval plaats, zij het minder fors dan in het tweede kwartaal. Zo verwacht ABN AMRO dat de Italiaanse industriesector ditmaal niet sluit en dat de vraag naar Nederlandse exportproducten op peil blijft. Hierdoor wordt de terugval in investeringen gedempt.

Ontwikkeling van publieke en private investeringen per kwartaal in 2019, 2020 en 2021.

Uiteindelijk wordt de investeringsafname over 2020 geraamd op 5,4 procent. Ook begin volgend jaar zullen de investeringen nog afnemen, als een soort overloopeffect van de tweede golf. In de tweede helft van 2021 trekken de investeringen naar verwachting weer aan, vanwege de beschikbaarheid van een vaccin (dan wel meer informatie daarover) en maatregelen als de Baangerelateerde Investeringskorting.