Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Concerncriterium NOW-regeling versoepeld

Goed nieuws voor werkmaatschappijen die door de coronacrisis knel zitten. Voortaan kunnen ook werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, toch een beroep doen op de NOW-regeling.

« terug naar Nieuws

Daartoe heeft minister van Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het concerncriterium in de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) versoepeld. Hierdoor komt een werkmaatschappij in aanmerking voor ondersteuning vanuit de NOW indien aantoonbaar minimaal twintig procent omzetverlies is geleden als gevolg van de coronacrisis, ook al heeft het hoofdconcern niet met een dergelijk omzetverlies te kampen.

Hierbij gelden wel extra voorwaarden. Zo mogen de concerns over het jaar 2020 geen dividend of bonussen uitkeren en moeten met de vakbonden afspraken worden gemaakt over behoud van werkgelegenheid. Daarnaast zijn aanvullende accountantscontroles vereist.

De NOW-regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van het noodlijdend bedrijf voor een periode van drie maanden tot maximaal 90 procent van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Ondersteuning vanuit de NOW kan worden aangevraagd bij het UWV.

Tot eind vorige maand hebben in totaal ruim 114.000 bedrijven een NOW-aanvraag ingediend, zo heeft het UWV publiekelijk gemaakt. Hiervan zijn 104.000 aanvragen goedgekeurd. Het verschil is deels te verklaren door de tijd die zit tussen aanvraag en afhandeling en deels door afwijzingen, aldus het UWV. Het aantal afwijzingen komt op ongeveer 6.700. Bij de bedrijven waarvan de aanvraag wel akkoord is bevonden, werken in totaal ruim 1,7 miljoen mensen. Het gaat vooral om kleinere bedrijven en dan voornamelijk in de horeca-/cateringsector.

Bedrijven krijgen de toegekende financiële ondersteuning niet in een keer op de bankrekening bijgeschreven. In eerste instantie keert het UWV een voorschot van 80 procent uit. Hoeveel geld het bedrijf uiteindelijk ontvangt, is afhankelijk van het daadwerkelijke omzetverlies. Aan voorschot is nu al ruim 1,9 miljard euro uitbetaald.

De (verruimde) NOW-regeling maakt deel uit van het 'Noodpakket economie en banen' dat het kabinet in het leven heeft geroepen om het bedrijfsleven door de coronacrisis te helpen. Dit pakket is onlangs verbreed, onder meer door de GO-regeling (Garantie Ondernemingsfinanciering) verder te verruimen.

  • Afbeelding: UWV.