Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Kabinet gaat door met Steunpakket banen en economie in derde kwartaal

Het coronavirus lijkt de aftocht te blazen, de coronacrisis lijkt op z’n retour, voorzichtig economisch herstel tekent zich af en de vooruitzichten voor verdere economische opleving zijn gunstig. Toch kampen werkgevers en werknemers nog met veel onzekerheden, en veel hebben tijdens de crisis flink ingeteerd op hun reserves. Daarom wil het kabinet haar Steunpakket banen en economie ook in het derde kwartaal 2021 voortzetten, met enkele aanpassingen.

« terug naar Nieuws

18 juni 2021

Het coronavirus lijkt de aftocht te blazen, de coronacrisis lijkt op z’n retour, voorzichtig economisch herstel tekent zich af en de vooruitzichten voor verdere economische opleving zijn gunstig. Toch kampen werkgevers en werknemers nog met veel onzekerheden, en veel hebben tijdens de crisis flink ingeteerd op hun reserves. Daarom wil het kabinet haar Steunpakket banen en economie ook in het derde kwartaal 2021 voortzetten, met enkele aanpassingen.

Om de financiële steun ook in het derde kwart van dit jaar te bieden, maakt het kabinet zo’n zes miljard euro vrij. Daarmee heeft de regering nu in totaal tachtig miljard euro gestoken in de steun aan bedrijven en werkenden tijdens de coronacrisis. Het kabinet blijft vasthouden aan het uitgangspunt om bedrijven die in de kern gezond zijn, door de crisis heen te helpen. Daarbij wordt het pakket flexibel ingezet. Hoe meer omzetverlies een bedrijf als gevolg van de coronacrisis lijdt, hoe groter de geboden steun. Als daarentegen de economie weer verder opleeft en bedrijven meer omzet maken, dan krijgen ze ook minder steun of komen er zelfs niet meer voor in aanmerking.

TVL en NOW

De bekende NOW (Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) blijven in het derde kwartaal deel uit maken van het steunpakket. Februari 2021 wordt de nieuwe referentiemaand voor de NOW. Voor de TVL kunnen (mkb-)bedrijven vanaf het tweede kwartaal kiezen uit twee referentieperioden. Zo wil de regering vooral jonge ondernemingen en bedrijven die door de coronacrisis in de knel zitten de helpende hand bieden. Voor grote bedrijven gaat het subsidieplafond in de TVL omhoog naar 1,2 miljoen euro. Dat geldt vanaf het tweede kwartaal.

Sinds de inwerkingtreding van versie 3.0 van de NOW, per oktober 2020, geldt dat de TVL niet meer meetelt als omzet bij het aanvragen en toekennen van NOW. Door deze aanpassing kunnen werkgevers uiteindelijk rekenen op meer NOW-subsidie. Om deze gunstige ‘samenloop’ van NOW en TVL mogelijk te maken, investeert het Rijk ongeveer 1,5 miljard euro extra. De verlenging en aanpassing van de beide regelingen als geheel gaat de overheid waarschijnlijk zo’n 2 miljard euro kosten.

Tozo en TONK

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) blijven het komende kwartaal beschikbaar. Wel komt bij de toekomstige aanvragen voor Tozo de nadruk meer te liggen op het versneld zelfredzaam maken van noodlijdende bedrijven. Terugbetaling van een TOZO-lening voor bedrijfskapitaal mag een half jaar later gebeuren, uiterlijk op 1 januari 2022. Tot die datum wordt over het geleende bedrag geen rente berekend. De looptijd van de lening is verlengd van 42 naar 60 maanden.

TONK is sinds maart van dit jaar aan te vragen en dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Elke gemeente mag daarbij zelf bepalen wie voor vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog die vergoeding wordt. De minister van Sociale Zaken heeft de gemeenten onlangs nog opgeroepen de regeling ruimhartig toe te passen.

TOA

De TOA (Time Out Arrangement) regeling blijft open voor mkb-bedrijven die na de coronacrisis hun activiteiten willen herstarten of aanpassen. De regeling voorziet in een krediet tegen lage rente als het bedrijf een zogeheten WHOA-akkoord heeft gesloten met de schuldeisers. WHOA staat voor Wet homologatie onderhands akkoord en helpt bedrijven die schulden hebben uitstaan snel tot overeenstemming te komen met hun crediteuren. Voor de regeling trekt het kabinet 200 miljoen euro uit.

Belastingen

De regering laat ook diverse belastingtechnische versoepelingen doorlopen tot in het derde kwartaal. Belangrijkste wijziging is dat ondernemers voortaan later mogen starten met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de coronacrisis hebben opgebouwd. Bovendien mogen langer over doen. Pas op 1 oktober 2022 moet een begin worden gemaakt met aflossen en dat mag vijf jaar in beslag nemen. Dat was drie jaar en vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat ze vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.