Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Mondkapje in de bouw?

Is het dragen van een mondkapje tijdens bouwwerkzaamheden geboden? En zo ja, wanneer? Het aangepaste protocol ‘Samen veilig doorwerken’ geeft de antwoorden.

« terug naar Nieuws

Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, gesteund door onder meer Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en diverse vakorganisaties, bestaat al sinds maart van dit jaar. Per 28 oktober is de publicatie met richtsnoeren voor het veilig en gezond doorbouwen in coronatijd aangepast aan de actuele richtlijnen van de overheid om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.

De bekende basisregels, zoals 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten blijven ook in het gewijzigde protocol onverminderd van kracht. Nieuw is het advies om mondkapjes te gebruiken bij nauw contact met bijvoorbeeld collega’s of relaties, waarbij het niet of moeilijk mogelijk is om de afstand van 1,5 m in acht te nemen.

Mondkapjes zijn eveneens aanbevolen bij bijvoorbeeld het vervoer van twee of meer medewerkers in één auto of bus, als het personeel zich moet verplaatsen in publieke binnenruimten of als die ruimten tijdens bouw- of onderhoudswerkzaamheden niet voldoende zijn af te schermen van de overige gebruikers.

Ook bij het werken achter de voordeur van particulieren, bijvoorbeeld bij woningonderhoud, is ’t raadzaam een mondkapje te dragen bij het eerste persoonlijk treffen met achter de voordeur wordt bij het eerste persoonlijke contact met de beheerder of bewoners. Met hen kunnen vervolgens nadere afspraken worden gemaakt over al of niet verder gebruik van mondkapjes.

Het protocol benadrukt dat het mondkapje a priori ‘slechts’ dient als aanvulling op de basisregels, niet ter vervanging. Het protocol raadt dan ook af om zondermeer, altijd maar een mondkapje op te houden. Dan kan namelijk resulteren in veronachtzaming van de basisregels.

Verder onderstreept het protocol nog nadrukkelijker het belang van een quarantaineperiode nadat een medewerker in contact is geweest met een persoon die corona-positief is getest.