Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Genmab, Utrecht

« terug naar Architect+Staal november 2018

Imagebuilding

De tijd dat wetenschappers zich schuilen hielden in gesloten bastions, is voorgoed voorbij. Daarvan getuigt het Genmab Research & Development Center op het Science Park in Utrecht. De ruim 11.000 m2 grote nieuwbouw – een ontwerp van architectenbureau cepezed – staat voor zichtbaarheid, toegankelijkheid en een open vizier voor ontmoeting, communicatie en samenwerking met de ‘buitenwereld’.

Het gebouw fungeert zich kort als hoofdzetel van Genmab, dat er tevens nevenvestigingen in Kopenhagen en Princeton-New Jersey op na houdt. Het bedrijf ontwikkelt anti-stoffen voor de behandeling van kanker en maakt in recente jaren een forse groei door. De behoefte aan nieuwe huisvesting is aangegrepen om lang gekoesterde wensen op het gebied van corporate-imagebuilding in vervulling te laten gaan: meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van het bedrijf in haar omgeving, verhoogde aantrekkingskracht op externe toponderzoekers en een open werkcultuur met intensievere interactie tussen medewerkers onderling en tussen het personeel en externe relaties. En natuurlijk een nieuw hoofdgebouw de voorkeur voor bijzonder design, eigen aan een onderneming met Scandinavische wortels, manifest te maken.

Samen met cepezedinterieur heeft architectenbureau cepezed deze ‘uitdaging’ vertaald in een strak gestileerd en gedetailleerd gebouw met een open structuur, gekenmerkt door grote vrije overspanningen (tot 16 m) en lange, ononderbroken zichtlijnen. De gebouwmassa is opgeknipt in twee vijflaagse beuken met daartussen een atrium. Ondergronds beslaat de parkeergarage de gehele footprint. Door de twee gebouwbeuken ten opzichte van elkaar te verschuiven, is het pand nog compacter geworden en (mede daarmee) comfortabel neergezet op de zichtkavel van het Science Park (Uithof), direct aan de centrale toegangsweg.

In de beide beuken zijn de kantoorruimten ondergebracht: de flexibele werk- en overlegplekken aan het atrium en de vaste werkplekken langs de gevels. De bovenste drie bouwlagen bevatten zowel kantoren als onderzoeksruimten. De grotere verdiepinghoogten van deze lagen verruimen de (her)indelingsopties: kantoren kunnen laboratoria worden en andersom. De gevels van de beuken hebben een verticale geleding. De kozijnen van de beglaasde delen liggen hierbij verholen achter de aluminium buitenafwerking van de gesloten delen.

De huid van het atrium is 100% transparant en brengt daarmee het lichte, open en opgeruimde interieur prominent in beeld. Eyecathers van het atrium zijn de eilanden voor ontmoeting, overleg en flexwerken: trapsgewijs gepositioneerde schotels van ruim 8 m in doorsnede die schijnbaar vrij door de open ruimte vliegen. Aanvoerder van de vloot is de boardroom, intiem en representatief gemaakt met warm gebogen glaswanden en een grote tafel met oplichtend bedrijfslogo. Alle presentatieapparatuur en klimaatvoorzieningen zijn geïntegreerd in één custom made meubel.

De vloer van het atrium ligt op eerste verdiepingniveau en presenteert zich als een plaza voor ‘meet and greet’. De koffiebar, open keuken en andere functies die hierbij ondersteunen, zijn rondom de plaza gesitueerd. De begane grond is goeddeels gereserveerd voor het facilitair programma: vergadercentrum, auditorium, café, maar ook fitnessroom, fietsenstalling, opslagplaatsen en afvalruimten.

Het Genmab-gebouw is bekroond met het BREEAM Excellent-certificaat. Die hoge waardering zit ‘m onder meer in de eigen duurzame energievoorziening via 300 m2 aan zonnepanelen op het dak, de installatie voor warmte- en koude-opslag, het CO2-gestuurde ventilatiesysteem en de laadpalen voor elektrische auto’s.

In het eerste kwartaal 2016 is de bouwcombinatie Dura Vermeer Bouw midden west en De Groot & Visser begonnen met de uitvoering. Bentstaal leverde de staalconstructies. Eind juni 2017 volgde de oplevering, de opening was een maandje geleden.

Vanaf voorlopig ontwerp tot en met oplevering is Pieters Bouwtechniek actief geweest als hoofdconstructeur. Het ontwerp is tot en met de uitvoeringsfase volledig in 3D uitgewerkt. Alle projectpartners hebben het model gebruikt op een Revit-server, waardoor ze real time hebben kunnen samenwerken. Opdrachtgever Genmab kan het model nu benutten voor beheer en onderhoud van het gebouw.

architectenbureau cepezed

• Foto’s: cepezed | Lucas van der Wee, modellen: Pieters Bouwtechniek.