Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

openBIM

OpenBIM staat voor een transparante aanpak waarbij alle belanghebbenden elkaar informeren, onder meer met behulp van 3D-objectmodellen met kenmerken.

« terug naar BIM

In de praktijk wordt nogal eens verwacht (of voorgeschreven) dat men gaat BIM-men met dezelfde software, dit wordt vendorBIM genoemd. Maar niet iedereen kiest altijd voor dezelfde software. De keuzes van ontwerpende disciplines kan anders uitvallen dan die van producerende partijen.

Daarom worden openBIM-principes toegepast. Hierbij zijn de deelnemers in het project vrij in hun keuze van software, de uitwisseling van informatie gaat (wél) via standaarden.

OpenBIM staat voor een transparante aanpak waarbij alle belanghebbenden elkaar informeren, onder meer met behulp van 3D-objectmodellen met kenmerken, maar ook met gebruikelijke data en resultaten, zonder de noodzaak of verplichting om voorgeschreven software te gebruiken.

De projectpartners maken gebruik van discipline (deel) modellen met uitwisseling downstream via open standaarden zoals IFC en BCF. Ofwel; ze werken samen aan en in één BIM-model!

Open BIM is een initiatief van buildingSMART en verschillende softwareleveranciers, die het open buildingSMART Data Model (IFC) toepassen.