Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Parametrisch ontwerpen

Bouwen met Staal verricht in samenwerking met ABT het onderzoek SMARTconnection.

« terug naar Thema's

Please click here for the English text.

 

Inleiding

In het onderzoek SMARTconnection word gezocht naar manieren hoe stalen verbindingen in een slim geautomatiseerd proces kunnen worden geanalyseerd. Het doel is om met dit soort analyses een beter haalbaal en maakbaar ontwerp van de staal-constructie te realiseren. Bouwen met Staal verricht in samenwerking met ABT het onderzoek.

Het onderzoek is tot stand gekomen uit de volgende motivaties. Door het inrichten van een integraal analyse proces kan op een efficiëntere wijze een ontwerp tot stand komen. Een efficiënter proces kan ervoor zorgen dat er tijd overblijft. Deze tijd kan worden gebruikt voor het verder verbeteren of optimaliseren van het product. Als laatste is het ontwikkelen van kennis over integrale analyse modellen benodigde stap om “File to factory” van staalconstructies te verwezenlijken.

In de praktijk worden constructies vaak geoptimaliseerd op gewicht. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de fabricagekosten van verbindingen. Optimaliseren op gewicht kan ervoor zorgen, dat staalverbindingen onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Het heeft invloed op de totaalkosten, de haalbaarheid en de maakbaarheid van de te realiseren staalconstructie. 

Door staalconstructies integraal te analyseren, door het betrekken van verbindingsontwerp, kunnen betere afwegingen gemaakt in de keuze van profilering. Waardoor totaal kosten lager worden. Hierin kan worden gezocht naar de optimale balans tussen de kosten van staalverbindingen en de kosten van staalprofielen.

 

Speerpunten onderzoek SMARTconnection

SMARTconnection richt zich op de volgende drie speerpunten die nodig zijn voor het uitvoeren van een integrale analyse van een staalconstructie, verdiepende pagina's zijn in het engels beschreven:

  • Ontwikkelen van methodologieën voor parametrische modellen       Integral Analysis Models
  • Kennis over stalen verbindingen                                                        Parametric connections
  • Kennis over kosten componenten                                                      Cost components

Events

 

SMARTconnection links

 

Voor nadere informatie 

kunt u contact opnemen met: Rayaan Ajouz 
rayaan@bouwenmetstaal.nl