Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Parametrisch ontwerpen

Bouwen met Staal verricht in samenwerking met ABT onderzoek in het parametrisch ontwerpen van stalen verbindingen en staalconstructies.

« terug naar Thema's

Inleiding

Bouwen met Staal verricht in samenwerking met ABT onderzoek in het parametrisch ontwerpen van stalen verbindingen en staalconstructies. Het doel van het onderzoek is het ontwikkelen van kennis over het integraal optimaliseren van staalconstructies. In een dergelijke optimalisatie wordt gezocht naar een balans tussen de kosten van verbindingen en de kosten van staalprofielen.

In de praktijk worden constructies vaak geoptimaliseerd op gewicht. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor de fabricagekosten van verbindingen. Optimaliseren op gewicht kan ervoor zorgen, dat staalverbindingen onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Het heeft invloed op de totaalkosten, de haalbaarheid en de maakbaarheid van de te realiseren staalconstructie. 

Door de verbindingen in staalconstructies integraal te analyseren zijn betere ontwerpafwegingen te maken, die ervoor kunnen dat de totaal kosten kleiner zijn.

 

Speerpunten onderzoek 

Het onderzoek richt zich op drie speerpunten die nodig zijn voor de integrale analyse van een staalconstructie:

 • Kennis over stalen verbindingen
 • Kennis over kosten componenten
 • Ontwikkelen van methodologieën voor parametrische modellen

 

Huidige ontwikkeling

Binnen dit onderzoek is een parametrisch model gemaakt voor een stalen 2D-vakwerk met gelaste verbindingen. Hierin kon worden geoptimaliseerd naar de minimale productiekosten van het vakwerk.

Planning van het onderzoek

Voor de komende tijd zullen we ons focussen op de volgende ontwikkelpunten:

 • Betrekken van geboute verbindingen
  • In het model van van het 2D-vakwerk is alleen gekeken naar gelaste verbindingen. De volgende stap is het opdelen van dit vakwerk in geprefabriceerde delen met geboute verbindingen, zie onderstaande afbeelding.
 • 2D naar 3D constructies

  • Het model van het vakwerk is 2D. Een stap naar een 3D-constructie zal moeten worden gemaakt. Een van de mogelijkheden is het analyseren van een stalen koepelconstructie, zie onderstaande afbeelding.
 • Integrale projecten

  • Voor het onderzoek zijn we op zoek naar integrale projecten, waarin deze methodes kunnen worden toegepast.
 • Beschikbaar stellen van scripts en documentatie

  • Scripts en bestanden zullen worden gedeeld via GitHub voor belangstellenden. Hierin wordt verwacht dat gebruikers zullen meewerken aan de ontwikkeling van dit onderzoek door de eigen gemaakte scripts en bestanden te delen.

    

       

 

 

Samenwerkingen We zijn op zoek naar ingenieursbureaus en staalbouwers die willen helpen aan de ontwikkeling van dit onderzoek. Een van de mogelijkheden is het integraal samenwerken in staalbouwprojecten, waarbij deze methodes/innovaties kunnen worden toegepast.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Rayaan Ajouz rayaan@bouwenmetstaal.nl