Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Wat is BIM?

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw is het ‘virtueel bouwen’ of BIMMEN. BIM staat voor: Building Information Modelling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

« terug naar BIM

In de visie van Bouwen met Staal is BIM een ‘gereedschap voor vernieuwing’. Het biedt (o.a. staalgerelateerde) bedrijven het instrumentarium voor adequate procesbeheersing en samenwerking met ketenpartners, zoals aansluiting bij constructeur en architect.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. Het groot aantal partijen en de vele, diverse gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maken dat het risico op faalkosten groot.

Via BIM is het mogelijk alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces te bewaren, gebruiken en beheren in een digitaal (3D-) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, werken met dezelfde informatie en zien hierdoor van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook voortdurend beschikbaar en altijd actueel. In de automobiel- en vliegtuig-industrie, bijvoorbeeld, worden dergelijke methoden van informatieopslag en -deling al heel lang succesvol toegepast.