Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bouwfysica

Over de bouwfysische aspecten van gebouwen met een stalen draagconstructie.

« terug naar Thema's
Bouwfysica Bouwfysica

Gebouwen moeten een gezond en comfortabel werk- en leefklimaat bieden. Dat kan door de architectonische vormgeving, de bouwfysische eigenschappen en de installatietechniek in één gebouwconcept op elkaar af te stemmen.

Een recent voorbeeld is de Rabobank Westland in De Lier (zie foto's hierboven). Daarbij werkten de opdrachtgever, de architect en de adviseurs al in een vroeg stadium van het ontwerp intensief samen aan een integraal gebouw- en installatieconcept.

Bouwfysica is de toegepaste wetenschap binnen de bouwkunde die de effecten onderzoekt van licht, warmte, lucht, vocht en geluid op het binnenklimaat van gebouwen. Het bouwmateriaal staal heeft de naam op bepaalde punten zoals lichttoetreding, luchtdichtheid, waterdichtheid sterk te scoren en op andere punten zoals warmteisolatie ("koudebruggen") en geluidsisolatie slechter.

Op de volgende webpagina's wordt op elk onderdeel van de bouwfysica kort ingegaan. De relatie tot het bouwmateriaal staal—als constructie-, vloer of gevelmateriaal—staat hierbij voorop. Er wordt een poging gedaan deze complexe materie beknopt en eenvoudig uit te leggen en er is getracht om fabels uit de wereld te helpen. Tot slot komt de wisselwerking tussen het gebouw en de installaties aan de orde.

Geraadpleegde literatuur: