Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Geluid

« terug naar Bouwfysica
Geluid Geluid

De eisen aan geluidsisolatie zijn nauwelijks veranderd sinds de eerste druk van NEN 1070 "Geluidwering van gebouwen" uit 1962. De omstandigheden zijn echter drastisch gewijzigd.

Zo luisterde begin jaren zestig een voltallig gezin nog naar één transistorradio. Nu zijn er in elke woning minstens één stereo-installatie en één televisie aanwezig. Deze produceren bovendien aanmerkelijk meer geluid dan toen. Met de invoering van het Bouwbesluit in 1991 zijn hogere eisen gaan gelden aan geluidsisolatie tussen woningen. In 2003 zijn de eisen voor contactgeluid met 5 dB aangescherpt.

Door de draagconstructie van woningen niet onderling te koppelen, kan de geluidsisolatie tussen woningen ver boven de eisen van het Bouwbesluit worden opgevoerd. De oplossingen voor geluidsisolatie voor lichte en zware bouwsystemen komen steeds dichter bij elkaar. Eenvoudig toevoegen van massa (850 kg/m2) volstaat niet meer. Om aan hedendaags comfort te voldoen, worden bij alle systemen steeds vaker zwevende dekvloeren toegepast. Mits goed uitgevoerd zijn hier zeer hoge eisen mee te behalen.

Bij een bijzonder licht bouwsystemen zoals staalframebouw (200-300 kg/m2) moet bij woningscheidende vloeren niet alleen een zwevende dekvloer, maar ook een vrijdragend plafond worden toegepast. Maar daarmee zijn, mits goed gedetailleerd en uitgevoerd, bijzonder hoge geluidsprestaties te behalen.

Lichte bouwsystemen hebben al lang de kiesgerechtigde leeftijd bereikt. Een voorbeeld is het project De Bakens in Zwijndrecht, waarvan de optopwoningen in staalframebouw zijn gerealiseerd. Uit praktijkmetingen van TNO blijkt, dat hier prestaties worden behaald van Ilu;k = +7 dB en Ico = +27 dB voor naast elkaar gelegen woningen, en Ilu;k = +13 dB en Ico = +14 dB voor onder elkaar gelegen woningen. Het systeem haalt hier dus op zijn gemak het kwaliteitsniveau K2 (Ilu;k = +5 dB en Ico = +10 dB) uit het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen.

Beschikbare literatuur:
• P. van Deelen, S. Bron-van der Jagt en E. Gerretsen, Kansen voor lichte verdiepinggebouwen, Bouwen met Staal, Rotterdam, 2004, hier gratis te downloaden.
• E. Gerretsen en S. Lentzen, Staalframebouw: hoge isolatiewaarden, artikel in Bouwen met Staal nr. 208, Zoetermeer, 2009, hier gratis te downloaden.
• M. Barendsz, S. Bron-Van der Jagt, F. Galanti en S. Lentzen, syllabus seminar Geluid en trillingsprestaties van lichtgewicht gebouwen, Bouwen met Staal, 2010, Zoetermeer, .
• C. van Bentum e.a., Lichter bouwen, geluid- en trillingscomfort, TNO e.a., 2012, Delft hier gratis te bekijken.
• A. Koopman en S. Lentzen, SoViST, ontwerptool voor trillingen en geluid, Level Tools, 2017, Eindhoven hier gratis te downloaden.