Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Installaties

« terug naar Bouwfysica
Installaties Installaties

Om een gezond en comfortabel werk- en verblijfsklimaat te verkrijgen, is het aan te bevelen om een integraal gebouw- en installatieconcept te ontwikkelen. Bij een dergelijk aanpak ontstaat er een wisselwerking tussen het gebouw en de installatie: een wisselwerking die leidt tot een meerwaarde voor het geheel.

Bij het ontwikkelen van een duurzaam integraal gebouw- en installatieconcept spelen veel uiteenlopende factoren een rol, zoals:

  • de architectonische vormgeving
  • de lokale omstandigheden
  • de gebouwfunctie
  • de gebruikerswensen
  • het comfortniveau
  • het bouwkundig ontwerp
  • de gewenste installatietechniek

Er bestaat dan ook geen vaste formule voor concepten die leiden tot een architectonisch aantrekkelijk, duurzaam en energie-efficiënt gebouw. Het bouwkundig ontwerp beïnvloedt de energiebehoefte, doordat de isolerende eigenschappen van gevels en vloeren afhangen van zowel de materiaalkeuze als van hun opbouw. De vormgeving van de gevel bepaalt hoeveel daglicht er binnenkomt. Hoge ramen laten het daglicht diep in de ruimte toe, waardoor er minder kunstverlichting nodig is. Ook de gewenste architectuur of uitstraling kan gevolgen hebben voor de voorzieningen en de installatietechniek. Zo stellen transparante gebouwen andere eisen aan bijvoorbeeld zonwering of koeling dan gebouwen met een gesloten uitstraling.

Het gebouwontwerp is dus van grote invloed op de energiehuishouding van het gebouw en daarmee op de benodigde installatietechniek. Natuurlijk zijn er meer factoren die de energiehuishouding beïnvloeden, zoals de warmteproductie in het gebouw door mensen en apparatuur. Ook omgevingsfactoren spelen een rol, denk aan de oriëntatie of de geluidbelasting waardoor zonwering nodig is of waardoor er zwaardere eisen aan de geluidisolatie van de gevel worden gesteld.

Tenslotte hangt veel af van het ambitieniveau van de opdrachtgever. Ziet hij het als een uitdaging om te investeren in innovatieve energie-efficiënte installatietechnieken of vind hij het juist belangrijk om zo min mogelijk installaties in het gebouw te hebben. Is het de bedoeling om nét te voldoen aan de energieprestatienormen of reikt de ambitie tot een niveau waarbij het gebouw meer energie produceert dan verbruikt.