Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

0-energie

« terug naar Duurzaam

Energiezuinig bouwen is tegenwoordig een aandachtspunt voor elk gebouw. De aarde warmt op en de vraag naar fossiele brandstoffen neemt toe, terwijl de bronnen eindig zijn. Tegelijkertijd zijn er schone energiebronnen genoeg. Zo valt per dag 15.000 keer zoveel zonne-energie op de aarde als wat de wereld totaal aan energie verbruikt.


Figuur 1. Benodigd oppervlak voor de energievoorziening van de hele wereld als alle energie wordt opgewekt met Concentrated Solar Power (CSP).

Dat betekent dat, om de hele wereld van energie te voorzien, slechts een oppervlak aan photovoltaïsche cellen nodig is dat nog geen kwart van Frankrijk beslaat. Herman Schreer, Europarlementariër voor Duitsland en motor achter de Duitse duurzame economie, stelde in een lezing tijdens vakbeurs PROVADA 2009 op 16-18 juni dan ook, dat de uitdaging zit in ontwikkeling van schone energie uit oneindige bronnen. En dat hoeft niet veel extra’s te kosten. ‘Investeer het geld, dat normaliter in de productie van fossiele brandstoffen moet worden gestoken, in de ontwikkeling van technieken voor schone energie en energiezuinige gebouwen.’

Voor Europa is deze visie op energiegebruik een uitkomst. Dit continent heeft immers weinig fossiele brandstoffen, maar wel een hoog technologisch potentieel.


Figuur 2. Olie-, kolen- en gasvoorraden per continent in 2005. Bron: Volkskrant.