Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staal & CO2

« terug naar Duurzaam

De CO2 emissie van balkstaal is 480kg CO2 per ton geproduceerd staal. Dit is de emissie die vrijkomt bij productie uit de grondstoffen, transport naar de bouwplaats, aanbrengen in het werk, sloop en afvalverwerking.
Deze emissie van CO2 is de emissie behorend bij de materiaalenergie. Naast de materiaalenergie bestaat gebruiksenergie. Gebruiksenergie is de energie die het gebouw verbruikt voor verwarming, verlichting, apparatuur etc. Grofweg gesteld is de materiaalenergie over de levensduur ongeveer 10%-20% van het totaal en de gebruiksenergie 80%-90% van het totaal.

Klik hier voor het MRPI blad met daarop alle emissies, energie en afvalmaten van diverse toepassingen van staal.