Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Flexibel

Staal geeft antwoord op de groeiende vraag naar gebouwen met een lange economische levensduur: vrij indeelbaar, herindeelbaar en aanpasbaar voor andere gebruiksvormen, andere gebruikers, nieuwe functies.

 

« terug naar Thema's
Flexibel

Een staalconstructie vergemakkelijkt wijzigingen van plattegronden, installaties en gevels, op elk gewenst moment en zónder diepgaande investeringen. Op korte termijn is de investering in een stalen gebouw al vlot terugverdiend dankzij de beperkte inzet van bouwpersoneel, bouwmaterieel, hulpconstructies en transportmiddelen, de hoge bouwsnelheid en een snellere oplevering.

• stalen bouwdelen worden geprefabriceerd in constructiewerkplaatsen. Op de bouwlocatie blijven de werkzaamheden beperkt tot het samenvoegen van de kant-en-klare onderdelen. En dat bespaart tijd, geld, bouwafval en hinder voor de omgeving.

• stalen bouwdelen zijn licht en compact. Dit beperkt het aantal transporten naar de bouwplaats en investeringen in transportmiddelen en infrastructurele voorzieningen. Het relatief geringe gewicht van de constructie bespaart op funderingskosten.

Bouwen is monteren

• bouwen met staal is ‘droog bouwen’. De maatvaste onderdelen worden met bout- of lasverbindingen geassembleerd. Het bouwproces ondervindt geen hinder van onwerkbaar weer en geen vertraging door uithardingstijden.

• met staal wordt schaarse bouwgrond optimaal benut. Zo is het mogelijk om de parkeerplaatsen op het dak, half verdiept of geheel onder het gebouw te situeren, in plaats van naast het gebouw. Dat kan aanzienlijk schelen in de grondkosten.

Bouwen met staal levert meer op

• bouwen met staal kan in parallele stromen. Terwijl op verdieping 12 de staalbouwer de staalconstructie monteert, brengt de gevelbouwer op verdieping 6 de gevel aan en legt de installateur op verdieping 9 de kabels en leidingen. De verschillende projectpartners lopen elkaar nooit in de weg. Het resultaat is een aanzienlijke verkorting van de totale bouwtijd.

• een stalen draagconstructie kan besparen op kosten van afbouw, inbouw en installatietechniek. En deze kosten zijn een veelvoud van de kosten van de constructie zelf. Dankzij de maatvastheid van een staalskelet kunnen de kosten van de gevelconstructie en gevelmontage omlaag. De gevelmontage gaat sneller doordat de gevelelementen met de kraan worden ingehesen en van binnenuit bevestigd. Naarmate de gebouwhoogte toeneemt, nemen de besparingen op de gevelconstructie ook toe.

Inspelen op flexibele vraag

• Bij bouwen met staal is zelfs nét voor de oplevering, bijvoorbeeld de functionele indeling nog te wijzigen zonder het bouwproces te vertragen en de bouwkosten te verhogen. Zo zijn een extra vide of trappenhuis ook in een laat stadium mogelijk door een of meerdere vloerplaten uit te nemen. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat de betreffende vloer geen onderdeel is van de hoofddraagconstructie.

• bij vergaande verbouwingen en renovaties met staal in één deel van het gebouw, kan het bedrijfsproces in het andere deel ongehinderd doorgaan. De overlast door geluid en stof is minimaal

Minimale constructie, maximale ruimte

• een staalconstructie neemt weinig plek in. De combinatie van slanke kolommen en liggers, royale vloeroverspanningen, een ruime verdiepinghoogte en een doordachte bouwkundige indeling leveren relatief veel bruikbaar vloeroppervlak op. Ofwel een gunstige verhouding tussen bruto en netto vierkante meters.

• een staalconstructie is eenvoudig aan te passen. De skeletvormige structuur vergemakkelijkt het verplaatsen van binnenwanden, het vervangen van kabels en leidingen, het vernieuwen van gevelelementen en zelfs het naderhand samenvoegen van verdiepingen en aanbrengen van liften of trappenhuizen.

• een lagere vloerhoogte is de opbrengst van het geheel of gedeeltelijk integreren van stalen liggers in de vloer. Met de lagere vloerhoogte gaat ook de (bruto) verdiepinghoogte omlaag. En dat maakt het mogelijk om binnen de maximale bouwhoogte een extra bouwlaag te creëren.

• de installatiekosten vallen lager uit bij een vloerconstructie met geïntegreerde liggers. De integratie zorgt voor een vlakke onderzijde van de vloer, waardoor de installateur ongehinderd en flexibel zijn werk kan doen.