Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bouwkundig ontwerpen met koudgevormde profielen

Bouwen met Staal heeft voor bouwkundig ontwerpers en architecten een drietal handboeken gepubliceerd over staalskeletbouw en staalframebouw.

« terug naar Koudgevormde profielen en -platen
Bouwkundig ontwerpen met koudgevormde profielen
De primaire constructie (groen geverfd) is van warmgewalst staal, de dak- en wandbeplating (witgekleurd) is van koudgevormd staal. Scheepsbouwhal werf Ravestein, ontw. en foto: Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

Deze drie handboeken focussen, uiteraard gedacht vanuit het bouwmateriaal staal, op een bepaald gebouwtype: woningbouw, meerlaagse utiliteitsbouw en hallenbouw. De hoofdstukken begeleiden de architectonisch ontwerper van het ruimtelijk concept naar het uitvoeringsontwerp. Daarbij worden de mogelijkheden en beperkingen van verschillende constructieconcepten en -producten belicht.

Literatuur

Meer informatie over de publicaties is te vinden door op de afbeelding van de cover of de titel van het boek te klikken. Daar is ook de mogelijkheid om deze publicatie te downloaden (als deze gratis is) of deze te bestellen (als deze niet gratis is).

Hallen

De publicatie Hallen bedient HBO- en TU-studenten bouwkunde en civiele techniek, maar ook de constructeur in de beroepspraktijk met 280 pagina’s over de kenmerken en constructiesystemen van (stalen) hallen en het constructief ontwerpen van éénbeukige, geschoorde hallen volgens de Eurocode 3. Het boek opent met een toelichting op de algemene aspecten en aandachtspunten bij het ontwerpen van (stalen) hallen, waaronder typologie en gebruiksfuncties, contractvorming, bouwproces, bouwkosten en duurzaamheid. Vanaf hoofdstuk 2 steekt de publicatie van wal met uitvoerige en tegelijkertijd praktische uiteenzettingen over onder meer dak- en gevelsystemen voor hallen, stabiliteit, constructiesystemen, brandveiligheid en kraanbanen in industriële hallen.

De constructie van een hal is in Nederland meestal van warmgewalste profielen. Maar de ‘aankleding’ zoals de gevel- en dakbekleding en de secundaire constructie zoals dakgordingen en wandregels zijn van koudgevormd materiaal. Daarnaast vinden in bedrijfsgebouwen staalframe vloeren veelvuldig toepassing als tussenvloer.

M.A. Barendsz, C.H. van Eldik, A.F. Hamerlinck, J.P. den Hollander, M.B.J. van Odenhoven, J.A.M. Roosendaal en H.H. Snijder, Hallen. Kenmerken en constructiesystemen van stalen hallen en het ontwerp van een éénbeukige geschoorde hal volgens Eurocode 3, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2019, ISBN 978-90-72830-99-9, formaat 23x25 cm, 280 p.

W.H. Verburg (samenst.) en K. Peterse (interviews), Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2005, formaat 24x31 cm, 208 p.

Verdiepingbouw met staal

Gratis • Het boek ‘Verdiepingbouw met staal. Ontwerpboek voor architecten’ is vooral bedoeld om de kennis toegankelijk te maken die in de Nederlandse praktijk is opgedaan met staalskeletbouw. Met deze informatie krijgen ontwerpers een beter inzicht in de technische en financiële consequenties van hun keuze voor staal. Het eerste deel gaat in op de belangrijkste ontwerpaspecten die samenhangen met het toepassen een staalconstructie, zoals de keuze van de vloerconstructie, detailleren, brandveiligheid, conserveren en duurzaam bouwen. In het tweede deel worden dertien recente Nederlandse projecten met een staalconstructie beschreven.

Koudgevormd staal komt in dit ontwerpboek aan de orde in het hoofdstuk over de vloerconstructie. In hoge en lage staalplaat-beton vloeren vormt geprofileerde koudgevormde staalplaat als constructief meewerkende bekisting de basis.

Handboek staalframebouw

Gratis • Het Handboek staalframebouw belicht staalframebouw, de bouwwijze met basiselementen van stalen frames die zijn samengesteld uit koudgevormde, gegalvaniseerde staalprofielen. Beplating, vooral gipsplaat, is toegevoegd voor schijfwerking. Met deze schijven, zoals vloeren en wanden, wordt een dragende skeletconstructie samengesteld. Staalframebouw is ook te gebruiken voor andere gebouwtypen zoals utiliteitsbouw, maar dit handboek richt zich qua eisen en randvoorwaarden met name op de woningbouw.

M.A. Barendsz e.a., Handboek staalframebouw, Bouwen met Staal, Rotterdam 2005 (2e druk), formaat A4, 68 p.