Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Constructief toetsen van koudgevormde profielen

Het Technisch dossier 4 over ‘Koudgevormde profielen’ is er om constructeurs vertrouwd te maken met het rekenen aan koudgevormde profielen volgens de norm NEN-EN 1993-1-3.

« terug naar Koudgevormde profielen en -platen
Constructief toetsen van koudgevormde profielen

In hoofdstuk 2 van het Technisch dossier 4 wordt de berekening van effectieve doorsneden van U- en C-profielen besproken, voor verschillende belastingen (druk, buiging om y-as en buiging om z-as). Op www.bouwenmetstaal.nl staan een aantal (gratis) spreadsheets voor de berekening van effectieve doorsneden van U- en C-profielen.

Effectieve doorsnede

Een groot deel van de inspanning bij het rekenen aan koudgevormde profielen zit in het bepalen van de effectieve breedten van de plaatdelen, gereduceerde diktes van verstijvingen en de daaruit resulterende effectieve doorsnede van het profiel. Effectieve doorsneden zijn zowel nodig voor de berekening van de weerstand van profieldoorsneden, als voor de berekening van de slankheden van profielen (de slankheid wordt gebruikt bij de toetsing van de stabiliteit van het profiel als geheel). Voor de berekening van kritieke elastische belastingen (zoals de Eulerse kniklast of de kiplast) worden echter de eigenschappen van de ongereduceerde doorsnede gebruikt.

De effectieve doorsnede van een profiel hangt af van de belasting op een profiel. Een effectieve doorsnede van een profiel belast door een normaalkracht verschilt van die van een profiel belast door een buigend moment. Een profiel belast met door buigend moment én normaalkracht heeft weer een andere effectieve doorsnede. Omdat in NEN-EN 1993-1-3 ervoor is gekozen de weerstand van profielen belast met combinaties van normaalkracht en buigende momenten te toetsen met een eenvoudige interactie-regel, kan worden volstaan met het berekenen van effectieve doorsneden voor een zuivere normaalkracht en een zuiver buigend moment; een belangrijke vereenvoudiging van de berekening van koudgevormde profielen.

Literatuur

Meer informatie over de publicaties is te vinden door op de afbeelding van de cover of de titel van het boek te klikken. Daar is ook de mogelijkheid om deze publicatie te downloaden (als deze gratis is) of deze te bestellen (als deze niet gratis is).

Koudgevormde profielen

Gratis • Een handleiding voor de berekening van constructies met koudgevormde profielen en van geprofileerde dakplaten. In het bijzonder worden de berekeningen behandeld voor zover deze verschillen met die van warmgewalste profielen.

J.W.B. Stark, Koudgevormde profielen, Staalcentrum Nederland/Staalbouwkundig Genootschap, Rotterdam 1984 (2e druk), formaat 16x24 cm, 150 p.

Technisch dossier 4

Gratis • Technisch dossier 4 maakt constructeurs vertrouwd met het rekenen aan koudgevormde profielen via rekenvoorbeelden volgens NEN-EN 1993-1-3 (Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies.

M.C.M. Bakker, H. Hofmeyer, K.H. Chan, H.A.F. Spies, M. Terink en L. Visschers, Koudgevormde profielen. Rekenvoorbeelden volgens Eurocode 3 (Technisch dossier 4), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2010, formaat A4, 78 p.

Spreadsheets koudgevormde profielen

Deze (gratis) spreadsheets zijn gebruikt voor de berekening van de effectieve doorsnede van eenvoudige, veel voorkomende koudgevormde profielen als wandregels en gordingen én als onderdeel van een staalframebouw wand. De berekeningen zijn gepubliceerd in het Technisch Dossier #4, Koudgevormde profielen rekenvoorbeelden volgens Eurocode 3.

Spreadsheets koudgevormde profielen