Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalbouw, belangenbehartiging en leveringsvoorwaarden

Bouwen met Staal voert het secretariaat van de Samenwerkende Nederlandse Staalbouw. De SNS behartigt de belangen van de staalconstructiebranche.

« terug naar Thema's

De Samenwerkende Nederlandse Staalbouw

Is een autonome vereniging, is 6 mei 1993 opgericht en heeft vijf aangesloten verenigingen. Dit zijn een vijftal autonome verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid. De verenigingen zijn SNS Intra, SNS Noord, SNS Oost, SNS Zuid en SNS West. Deze verenigingen hebben een zelfstandig bestuur en zijn financieel onafhankelijk. Het sociale regionale platform wordt door de lidbedrijven van deze verenigingen als zeer waardevol ervaren en geeft de SNS de basis voor haar overkoepelende activiteiten.

Doelstelling

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw (SNS) stelt zich ten doel de belangen te behartigen van aangesloten staalconstructiebedrijven, die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies.

Relatie met FME-CWM en de Koninklijke Metaalunie

De SNS heeft een hechte band met zowel FME-CWM als de Koninklijke Metaalunie en er is sprake van een nauwe samenwerking. Alle lidbedrijven hebben een relatie met een van genoemde werkgeversorganisaties.

Relatie met Bouwen met Staal

De SNS werkt op velerlei gebied nauw samen met Bouwen met Staal en heeft een bestuurlijke positie binnen Bouwen met Staal en sponsort een aantal activiteiten van Bouwen met Staal, waaronder onderwijsactiviteiten en TU-promotieonderzoek. Kennis en ideeën vanuit de praktijk wordt verbonden met de kennis binnen Bouwen met Staal hetgeen beide organisaties versterkt en verbindt.

Leveringsvoorwaarden

In bestekken wordt regelmatig verwezen naar de AVVS 2000. Dit zijn de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse staalbouw. De meest actuele versie van 14 januari 2015 is hier te downloaden.