Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Staalframebouw literatuur

Op deze pagina vindt u beschikbare literatuur (ook online) over staalframebouw.

« terug naar Staalframebouw

Literatuur

Meer informatie over de publicaties is te vinden door op de afbeelding van de cover of de titel van het boek te klikken. Daar is ook de mogelijkheid om deze publicatie te downloaden (als deze gratis is) of deze te bestellen (als deze niet gratis is).

Handboek staalframebouw

Gratis • Dit handboek geeft alle partijen die betrokken zijn bij staalframebouw projecten inzicht in de algemene facetten van het bouwen met staalframebouw. Waar
moet je op letten met detailleren en tijdens de uitvoering? Hoe gedraagt staalframebouw zich bij brand? En welke bouwfysische prestaties zijn mogelijk? Het handboek gaat in op deze vragen, én biedt handvatten bij de keuze voor staalframebouw.\

Handboek staalframebouw, Bouwen met Staal, Rotterdam 2005 (2e druk), formaat A4, 68 p.

 

Staalframebouw vloerenwijzer

Gratis • Met de 'Staalframebouw vloerenwijzer' bepaalt u eenvoudig de totale (benodigde) dikte van een vloer in staalframebouw. Uitgangspunt is een basisvloerdikte van 337 mm. Deze dikte kan groter of kleiner worden, afhankelijk van een aantal factoren. Een indicatie voor de totale benodigde vloerdikte wordt verkregen door alle correcties (van de verschillende factoren) bij deze basisvloerdikte op te tellen.

Staalframebouw vloerenwijzer, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2005, formaat A4, 2 p.

Staalframebouw wandenwijzer

Gratis • Met de 'Staalframebouw wandenwijzer' maakt u eenvoudig een globaal ontwerp van dragende en niet-dragende (binnen)spouwbladen en (binnen)wanden in staalframebouw. Het uitgangspunt is een stalen frame met een dikte van 105 mm en een staalplaatdikte van 1 mm. De totale wanddikte wordt bepaald door de dikte van het plaat- en isolatiemateriaal op het frame, afhankelijk van de eisen aan de bouwfysica en aan de brandwerendheid. Raadpleeg altijd een constructeur, adviseur of toeleverancier voor de juiste wandopbouw.

Staalframebouw wandenwijzer, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2006, formaat A4, 2 p.

Bouwen op toplocaties

Gratis • Deze publicatie biedt in klare taal en met veel afbeeldingen architecten en bouwadviseurs een handreiking om staalframebouw te gebruiken bij het optoppen van gebouwen. Het geringe eigen gewicht en de snelle, droge wijze van monteren maken staalframebouw bij uitstek geschikt voor de herstructurering van na-oorlogse woonwijken.

W.H. Verburg, Bouwen op toplocaties, Bouwen met Staal, Rotterdam 2000, formaat A4, 94 p.

Projectdocument A-Markt

Gratis • Het 'Projectdocument A-Markt' beschrijft de toepassing van staalframebouw in de A-Markt in Amsterdam: een uitbreiding van buurtsuper met een tijdelijke bedrijfsruimte. De brochure geeft een praktisch inzicht in het gebruik van staalframebouw voor deze toepassing en is bedoeld voor constructeurs, architecten en studenten.

K. Peterse, Projectdocument A-markt. De lange levensduur van een tijdelijke oplossing, Bouwen met Staal, Rotterdam 2001, formaat A4, 16 p.

Projectdocument Leeuw van Vlaanderen

Gratis • Het projectdocument beschrijft de toepassing van staalframebouw in de renovatie van woongbouw De Leeuw van Vlaanderen in Amsterdam. De initiatiefnemers van het project vertellen waarom ze voor een bepaalde constructiewijze hebben gekozen, hoe het hen in de weerbarstige bouwpraktijk is vergaan en wat er van het project terecht is gekomen.

B.C.H. Vervest en M.A. Barendsz, Projectdocument renovatie woongebouw De Leeuw van Vlaanderen, Amsterdam. Staalframebouw in de etalage, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2006, formaat A4, 20 p.

Projectdocument Schuttersveld

Gratis • Met deze herbestemming van de voormalige Centrale Bibliotheek en het gebouw van de faculteit Weg- en Waterbouwkunde (nu: Civiele Techniek) is in Delft een honderd jaar oud TU-complex voor sloop behoed. Om het plan rendabel te maken, moesten er ook in de oude ruimten onder de kap woningen komen, maar dan zonder dat de houten paalfundering en de bestaande dunne betonvloeren daardoor extra zouden worden belast. Het antwoord is gevonden in een grootschalige toepassing van staalframebouw.

K. Peterse, Projectdocument Schuttersveld. Staalframebouw, flexibele partner bij herontwikkeling, Bouwen met Staal, Rotterdam 2002, formaat A4, 16 p.

Projectdocument Lage Land

Gratis • In de Rotterdamse wijk het Lage Land zijn vier galerijflats opgetopt met maisonnettes in staalframebouw, waarbij de flats bewoond blijven tijdens de werkzaamheden. Dit projectdocument gaat in op het architectonische en constructieve ontwerp in relatie tot de voordelen van staalframebouw. De bouwtechnische uitwerking is helder gedocumenteerd in technische detailtekeningen.

I. ter Borch, Bewoond optoppen met staalframebouw. Renovatie vier woongebouwen Lage Land, Rotterdam(Projectdocument 6), Bouwen met Staal, Zoetermeer 2007, formaat A4, 24 p.

Effectief en duurzaam renoveren

Gratis • Deze brochure voor woningbouwcorporaties toont vijf renovatieprojecten: Baljurk in Den Haag (toevoegen gevel), Leeuw van Vlaanderen in Amsterdam (optop én een nieuwe klimaatgevel), etage-portiekflat aan de Deken Deutz in Kerkrade (balkonvergroting en bijplaatsen liften), Schuttersveld in Delft (woningen inbreiden), Lage Land in Rotterdam (optopproejct waarbij bewoners niet hoefden te verhuizen).
Bij elk project geven opdrachtgevers en/of bewoners aan waarom ze besloten voor de renovatie en hoe ze de verbouwing hebben beleefd.

E.M. van Berk, Effectief en duurzaam renoveren, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2008, formaat A4, 24 p.

Lekker blijven zitten

Gratis • Deze brochure over optoppen in de Rotterdamse wijk het Lage Land geeft inzicht in het optoppen van flats waarin bewoners tijdens de bouw kunnen blijven wonen. Zowel zittende als nieuwe bewoners, opdrachtgever PWS en Kolpa Architecten uit Rotterdam, komen aan het woord.

J. van der Vaart, Lekker blijven zitten. Ervaringen met optoppen in Rotterdam, Bouwen met Staal, Zoetermeer 2008, formaat 26x21 cm, 14 p.