Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bijeenkomst Hyperloop

In 2019 organiseren Bouwen met Staal en Tata Steel Europe drie, gratis toegankelijke workshops over de Hyperloop. De eerste vindt plaats op donderdag 28 maart 2019 bij Hardt in Delft.

« terug naar Cocoon Hyperloop

Deze bijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. Zodra de datum van de volgende bijeenkomst bekend is, wordt deze hier bekend gemaakt.

Datum donderdag 28 maart 2019

Duur 13:30–17:00 uur

Locatie Hardt, Paardenmarkt 1, 2611 PA Delft

Doelgroepen constructeurs, staalbouwers, detailengineers, architecten, kostendeskundigen, veiligheidsexperts die zich interesseren voor bouw- en infraprojecten met bijzondere randvoorwaarden en extreme eisen

Organisatie Bouwen met Staal, Iv-Groep, SNS Intra en Tata Steel Europe

Voor nadere inlichtingen Mic Barendsz (Bouwen met Staal), mic@bouwenmetstaal.nl, tel. (088) 353 12 12 en Joost van der Lans (Tata Steel Europe)

Deelname is gratis.

Aanmelden kan via de aanmeldbutton rechtsboven op deze pagina. Na aanmelding ontvangt u van Bouwen met Staal op uw e-mailadres een deelnamebevestiging.

Reisinfo en parkeren Hardt, Paardenmarkt 1, 2611 PA Delft. De locatie is in het centrum van Delft. Het hoofdkwartier van Hardt is op loopafstand van station Delft.

Toelichting De bestaande technische commissies (TC's) van Bouwen met Staal worden in een nieuw jasje gestoken. Het huidige bestuur wil toe naar meer ‘dynamische’ werkgroepen die tijdelijk van aard zijn en op projectbasis opereren met een bepaald, strak omlijnd doel. In die zin wordt gesproken van 'bubbles' die na het nagestreefde doel te hebben behaald, mogen 'knappen'. Of van 'cocons' waar na verloop van tijd iets prachtigs uitkomt. In dat licht mag deze start van de 'cocoon' Hyperloop worden gezien. Doel van deze eerste bijeenkomst is om, na een korte kennismaking met alle aanwezigen, discussies te voeren over aspecten die bij de ontwikkeling van de Hyperloop-buis (ofwel de 'Hypertube') aan de orde komen, zoals het constructief ontwerp, veiligheid en fabricage en montage.

Inhoud De Hyperloop is een transportsysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van magnetische voortstuwing in een vacuüm gezogen buis, waardoor mensen en goederen worden getransporteerd. De Delftse start-up Hardt ontwikkelt het gehele Hyperloop-systeem in samenwerking met o.a. Royal IHC, BAM en Tata Steel. Doel is om in 2020 een uitgebreide testbaan te realiseren.
De Hyperloop heeft verschillende ontwikkeltrajecten waaronder: het voertuig (de ‘pod’), de buis (de ‘tube’) en de magneetbaan (de ‘track’). Daarnaast is er aandacht voor veiligheid, sluizen, wissels, stations, enz. We denken dat staal het juiste materiaal is om de ‘buis’ te maken. Reden waarom Tata Steel Europe bij de ontwikkeling van de ‘tube’ samenwerking zoekt met de achterban van Bouwen met Staal.
Als vervolg op een geslaagde workshop tijdens de Nationale Staalbouwdag in oktober, zal er in 2019 een drietal bijeenkomsten plaatsvinden. Deze bijeenkomsten hebben een workshop-achtig karakter, waarbij thema’s als bouwkundig ontwerp, constructieve vormgeving, constructieve veiligheid, fabricage en montage, kosten aan de orde komen. Eind februari is op deze pagina te lezen welke onderwerpen tijdens deze eerste workshop aan bod komen.

Programma:

13:30 Ontvangst met koffie/thee bij Hardt, Paardenmarkt 1, Delft

14:00 Inleiding Hyperloop • Wat is de Hyperloop? • Welke ontwikkelingen spelen er wereldwijd? • Welke positie neemt Nederland in en welke partijen zijn erbij betrokken? • door Hardt

14:15 Gezamenlijke ontwikkeling van de buis (de Hypertube) in staal • Paul de Vries (Tata Steel Europe, general manager process development strip)

14:30 Korte pitches over de redenen waarom bedrijven participeren in de ontwikkeling van de Hyperloop-buis • Bouwen met Staal, SNS Intra, Tata Steel, Iv-Groep

14:45 Kennismaking overige deelnemers eerste workshop en redenen van deelname • allen

15:00 Eerste deel workshop 'Develop the Hypertube' • ontwerpkader schetsen van de buis • geeltjessessie waarin eisen en randvoorwaarden worden benoemd
, o.a. op de terreinen:

 

  • interne criteria (minimale boogstralen, maximale hellingpercentages)
  • externe criteria (locatiegeschiktheid en omgevingsfactoren)
  • raakvlakeisen (aansluitingen op bestaande netwerken, in- en uitstappen)
  • veiligheidsfilosofie (calamiteiten zoals brand en explosies)
  • vormgeving (constructief hoofdontwerp, detailengineering en verbindingen, bouwkundig ontwerp)
  • fabricage en montage (incl. kosten)

 

Hoofdvraag: Welke aspecten speleen een rol bij de ontwikkeling van de Hyperloop-buis?

16:00 Tweede deel workshop 'Develop the Hypertube' • eerste uitwerking ontwerpkader van de buis • uiteengaan in specialistische groepen om eisen en randvoorwaarden verder uit te werken

17:00 Afsluiting