Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Modelvoorwaarden

Om een BIM-project te laten slagen, zijn heldere en duidelijk vastgelegde afspraken essentieel.

« terug naar BIM

Bij gebruik van een Building Information Model in een bouwproject, dienen de projectpartners tijdig enkele duidelijke afspraken te maken over toe te passen werkmethodieken.

Doel van deze afspraken is om alle betrokkenen een helder beeld te geven van de aanpak en de verwachtingen van (de kwaliteit van) de resultaten.

Enkele belangrijke vragen die daarbij worden beantwoord:

 • Waar ligt het 0-punt van het BIM-model. Het is raadzaam dat alle projectbetrokkenen hetzelfde 0-punt hanteren, zodat de aspectmodellen bij samenvoeging in het model exact op juiste positie staan.
 • Zijn de staalprofielen goed gepositioneerd in de ontwerpfase?
 • Is het benodigde 'hulpstaal' reeds aanwezig in het aangeleverde model?
 • Waar dienen de IFC-bestanden te worden opgeslagen?
 • Wie is de eigenaar van model?

Voor het maken van de afspraken kunt u dit voorbeeld BIM-uitvoeringsplan inzetten als sjabloon. Dit voorbeeld-plan is toegeschreven op alle bouwpartners die in projecten met behulp van een BIM willen samenwerken.

Invulling van een project-specifiek BIM-uitvoeringsplan gebeurt bij voorkeur voorafgaand aan het modelleren en het afsluiten van de contracten met de bouwpartners.

Aandachtspunten bij invulling BIM-uitvoeringsplan:

 • Waarom? (doelen)
 • Waardoor? (effect)
 • Wat gaan doen?
 • Wie gaat wat doen?
 • Waarmee? (keuze software)
 • Waar opgeslagen?
 • Welk formaat?
 • Wanneer?

Voorbeeld (hoofdstuk)indeling BIM-uitvoeringsplan:

 1. Doelen & BIM-toepassing (doelen met beargumenteerde afgeleide BIM-toepassingen en te verwachten voordelen. Per BIM-toepassing een omschrijving, mogelijk met voorbeelden om zo verkeerde verwachtingen te kanaliseren)
 2. Betrokken organisaties (met hun rol in het project; bijvoorbeeld wie verzorgt het samenvoegen van modellen voor clashdetectie?).
 3. Principe-afspraken BIM (gekozen 0-punt, opbouw verdiepingen, naamgeving objecten, plaatsing bestanden op server, enz.).
 4. Globaal BIM-procesprotocol (overzicht van het BIM-proces, waarbij per fase is benoemd wie, wat, waarmee modelleert).
 5. Communicatie en uitwisselprocedures (in kaart gebracht welke partij wat aanlevert in welk bestandsformaat).
 6. ICT-infrastructuur.
 7. Opzet 3D BIM-model:
  • structuur van deelmodellen;
  • level of detail of development per fase;
  • wat wordt verwerkt in 3D, en wat in 2D-details? (denk bijv. aan de loodslabbe boven kozijnen, plinten e.d.);
  • codering / classificatie;
  • heldere demarcatie van objecten (wat is constructief, wat bouwkundig, wat MEP (Mechanical, Engineering and Plumming), etc.).
 8. BIM - GROTIK aspecten:
  • geld: afspraken maken over BIM-werkzaamheden die ‘buiten de scope’ vallen;
  • risico’s: gezamenlijk benoemen van risico's en voortijdig omschrijven van maatregelen;
  • organisatieaspecten;
  • tijd: trachten werkzaamheden te definiëren vanuit procesprotocol (opvolgende werkzaamheden);
  • informatie: aangeven welke “Model View Definities” worden aangehouden, bijv. voor extractie van hoeveelheden, overdracht FM enz.;
  • kwaliteit: gezamenlijk definiëren van de benodigde kwaliteit van BIM-output, op basis van regels die vooraf zijn overeengekomen en tijdens de uitvoering worden gecontroleerd.
 9. Termen en Definities.