Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

StudentenSTAALprijs 2019

Zeer verheugend nieuws: Deze editie van de studentenSTAALprijs heeft een recordaantal inzendingen opgeleverd! Dat is niet het enige goed nieuws. Hoewel de kwaliteit van de inzendingen altijd hoog is, scoort deze editie wel heel hoge punten, tot groot genoegen van de jury. Zowel op Bachelorniveau als op Masterniveau is de kwaliteit van de onderzoeksrapporten uitzonderlijk en overstijgt in sommige gevallen ver het vereiste niveau. Met zoveel goede inzendingen en een beperkt aantal prijzen had de jury het niet makkelijk dit jaar. Vanwege het grote aantal en de kwaliteit van de inzendingen, is besloten in de categorie Master twee tweede prijzen toe te kennen.

« terug naar StudentenSTAALprijs
StudentenSTAALprijs 2019

De jury is altijd opzoek naar elementair nieuw, spraakmakend en onderscheidend onderzoek. Onderzoeksrapporten getuigen soms van veel ijver en degelijk, nuttig onderzoekswerk dat de praktijk een stapje verder brengt. Toch vallen deze respectabele inzendingen niet in de prijzen omdat deze niet (genoeg) voldoen aan het criterium ‘nieuw’ of ‘onderscheidend’. Dat wil niet zeggen dat deze inzendingen onopgemerkt blijven. In het vakblad Bouwen met Staal krijgen ook deze inzendingen een platform om hun onderzoeksresultaten wereldkundig te maken.

Vermeldenswaard is het grote aantal inzendingen van de Technische Universiteit Delft. Relevante, degelijke onderzoeken naar vermoeiing bij orthotrope dekken van stalen bruggen, verrassende onderzoeken naar portalen boven snelwegen, nuttige optimalisatie studies, verbetering van demontabele verbindingen, onderzoek naar spanningen in holle buisverbindingen in hogesterkte staal, allemaal interessant voor de ontwikkeling van het vakgebied. Zo interessant dat een aantal van deze inzenders zal worden benaderd voor een artikel in het vakblad Bouwen met Staal om hun onderzoek nader te toe te lichten.

Dit jaar laten de inzendingen voor de studentenSTAALprijs, net als vorig jaar, overtuigend zien hoe internationaal onze universiteiten en hogescholen zijn. Het aantal studenten uit het buitenland neemt nog steeds toe, afstudeerrapporten zijn inmiddels standaard in het Engels.

Opvallend dit jaar zijn de stevige statements van de inzenders die duidelijk niet bang zijn hun visie of conclusie neer te zetten. Maatschappelijke relevantie, duurzaam, demontabel bouwen, lichtgewicht bouwen en inzet van staal als oplossing voor verdichtingsvraagstukken, zijn actuele thema’s die de huidige lichting studenten aanpakt. In tegenstelling tot het verleden hebben realiteit, actualiteit en engagement het duidelijk gewonnen van utopie en fantasie. Onderzoeksrapporten worden steeds professioneler en tonen het gemak waarmee computerprogramma’s worden ingezet. Parametrisch ontwerpen is de kinderschoenen ontgroeit. Soms gaan inzendingen vergezeld van verleidelijke animaties of video’s om de statements kracht bij te zetten. De jury constateert verheugd dat inzenders veel plezier beleven aan het constructievak en dat het enthousiasme voor staal er soms vanaf spat.

Zoals elke editie benadrukt ook deze editie dat de studentenSTAALprijs een belangrijke functie vervult in de verspreiding van vernieuwende ideeën door de inzendingen te publiceren. Via nieuwe media ontstaat een wereldwijd bereik die de afstudeerders internationale kansen biedt. Voor de deelnemers is de aandacht voor het afstudeerwerk vaak de start van een succesvolle carrière.

De nagenoeg onbegrensde mogelijkheden van staal en de steeds vernieuwende toepassingen die uit het afstudeerwerk naar voren komen, verdienen een brede kennisverspreiding. Dit kan anderen inspireren of aanleiding zijn voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Daarom doet de jury net als voorgaande jaren een dringende oproep: ‘Docenten en studenten, zend afstudeerwerk in. Publicatie is nuttig voor het hele vakgebied!’

Het volledige juryrapport van de studentenSTAALprijs 2019 is hier te downloaden. Foto's van de prijsuitreiking, gemaakt door fotograaf Pieter Kers, zijn hier te downloaden. Persberichten zijn te downloaden in word- en pdf-formaat.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2019