Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Van Bentum Prijs 2020

In 2020 werd de Van Bentum Prijs toegekend. Deze prijs voor dunne staalplaat van de Stichting de Van Bentum prijs kan door de jury worden toegekend aan een intelligente toepassing van dunne staalplaat met een dikte van enkele millimeters.

« terug naar StudentenSTAALprijs 2020

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2020

Van Bentum Prijs: Aditya Vidwans (Technische Universiteit Delft & Huisman) - Application of Sandwich Panels in Offshore Structures

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2020Het onderzoek richt zich op de gedragingen van sandwichpanelen voor constructieve toepassingen. Onderzocht zijn onder meer de toepassingsmogelijkheden voor de offshore industrie van sandwichpanelen opgebouwd uit twee dunne platen met een kern van aluminiumfoam. Toelichting van de winnaar:

In steel structures, a lot of attention is paid to lightweight structure, i.e. reduction of dead load without compromising structural safety, integrity and performance as well as cost-effectiveness. Thanks to modern steel aluminium sandwich panel manufacturing technology a new possibility became available for lightweight structural design.

The objective of this thesis is to evaluate the application of sandwich panels in the construction of steel structures with the aim of weight reduction without affecting other parameters like safety, performance, cost, etc. In this thesis, both column and plate buckling theories are considered and applied to the sandwich panel to evaluate its behaviour under in-plane compressive load. Effects of various material models and imperfections on buckling strength of sandwich panel are evaluated. Stiffened plate and sandwich panel is compared in terms of buckling resistance and self-weight. Three different sandwich panels made from faceplates of steel grade, S355, S690 & S1100, are used for replacement of S355 stiffened plate. Efforts made to understand the effect of various physical parameters on buckling resistance of sandwich panel in both column and plate buckling theories.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2020Finally, as a case study, sandwich panel technology is used to redesign the Huisman structure. The objective is to investigate whether applying sandwich panels in redesign makes it possible to obtain a sufficient weight reduction without losing its performance. For this case study, sandwich panels with faceplates of steel grade S355, S690 and S1100 are used. Static and buckling strength of the new design is evaluated. Also, the cost of new design and original design is evaluated and results are compared. Cost analysis is done to evaluate whether a sandwich panel is an economical solution.

Findings of this thesis are that in future it is possible to use sandwich panels in offshore structures to save a significant amount of weight while taking considerations into account. Sandwich panels can be successfully used to replace stiffened plates. Sandwich panels with faceplates made from extra high strength steel can give significant weight reduction. But the use of sandwich panels also results in an increase in the overall cost of the structure. So in terms of costs, it is questioned whether or not using sandwich panels is economically beneficial for offshore equipment.

Het afstudeerrapport is te downloaden van de website van de TU Delft.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2020Het oordeel van de jury:
Deze prijs is specifiek bedoeld voor innovatieve toepassingen van (dunne) staalplaat. De jury heeft de prijs toegekend aan deze studie naar de hybride toepassing van dunne staalplaat vanwege het originele toepassingsgebied. Bovendien draagt de studie bij aan de ontwikkeling van kennis over de krachtswerking in sandwichplaten. Vooral in de offshore industrie kan de toepassing van sandwichplaten tot aanzienlijke besparingen leiden in gewicht en kosten. ‘Relevant onderzoek’, ‘Vernieuwende hybride toepassing’, prima kandidaat voor de Van-Bentumprijs.

The assessment of the jury:
This prize is specifically intended for innovative applications of (thin) steel plate. The jury awarded the prize to this study into the hybrid application of thin steel plate because of its originality of the field of application. In addition, the study contributes to the development of knowledge about the action of forces in sandwich panels. Especially in the offshore industry, the use of sandwich panels can lead to significant savings in weight and costs. "Relevant research", "Innovative hybrid application", excellent candidate for the Van-Bentum prize.

Meer informatie over de Van Bentum prijs is te vinden op deze pagina.