Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bachelor 2021

In 2021 waren er drie inzendingen in de categorie Bachelor, waaronder de winnaar van de staalSCHOOLprijs. Twee daarvan vielen in de prijzen: er werden een eerste prijs en een tweede prijs uitgedeeld.

« terug naar StudentenSTAALprijs 2021

De winnaar van de staalSCHOOLprijs 2021 is ook winnaar geworden in de categorie bachelor.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 20211e prijs: Taylyan Orlinov (Techniek College Rotterdam, Schiedam) - Hotel, spa en casino op het Katendrechtse Hoofd

Deze afstudeerder heeft als locatie een landtong in de Rotterdamse haven gekozen. Op het ‘voormalige’ parkeerterrein is een hotelgebouw geprojecteerd met een uitgebreid programma, waaronder een zwembad en een casino. De slingervorm van het drielaagse gebouw volgt speels de vorm van het parkeerterrein. Behalve door de eigenschappen van de locatie, liet de afstudeerder zich inspireren door de spectaculaire vormentaal van Zaha Hadid.

De slingervorm past zich aan het programma van eisen aan, dikker waar het programma erom vraagt en dunner waar minder ruimte nodig is. Het programma maakt ook optimaal gebruik van de locatie. Restaurant en café met terrassen liggen op de kop aan het water van de Maas, het casino in het midden en de hotelkamers in de smalle staart. Bovenop het gebouw is een ‘dakpark’ gedacht met een fraai uitzicht over het water op de skyline van Rotterdam. Het geheel is constructief uitgewerkt in een staalskelet, waarin het complexe programma zich gemakkelijk laat voegen.

Dit afstudeerwerk heeft ook de staalSCHOOLprijs / studentenSTAALprijs MBO 2021 gewonnen.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021Het oordeel van de jury:

De jury is flink onder de indruk van het hoge niveau van het analyserende onderzoek dat uitmondt in een prachtig ontwerp. Dit afstudeerwerk stijgt ver boven het gemiddelde MBO- niveau uit. Zo zelfs dat het zich niet alleen zich kan meten met afstudeerwerk op bachelor-niveau, maar ook een overtuigende prijswinnaar is in deze categorie. Uitgebreid vooronderzoek, heldere analyse en logische ontwerpkeuzes, gevolgd door een constructieve uitwerking op detailniveau en een kostenraming, maken het afstudeerwerk bovengemiddeld compleet. Aan werkelijk alles is gedacht. Dit is een typisch voorbeeld van integraal staal, waarbij de keuze voor staal het programma laat passen als een jas. Fraaie renderings geven een indruk van het gebouw in zijn context. Zo aantrekkelijk dat je bijna niet kan wachten tot het wordt gerealiseerd en op het terras een drankje kan drinken. Unaniem: eerste prijs!

 

 

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 20212e prijs: Lucas de Wit (Hogeschool Zuyd Heerlen) - Protocol voor materiaalkundige beoordeling van de herbruikbaarheid van utilitair constructiestaal

Het onderwerp voor dit afstudeerwerk is een onderzoek naar hergebruik van staalconstructies in het kader van een stage bij firma SGS INTRON.   

Uit een algemene inventarisatie van zusteronderneming SGS Search is rond juni 2020 naar voren gekomen dat staalconstructies zeer geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik in een 2e of 3e levenscyclus. Hieruit is het idee ontstaan een nieuwe dienst op te richten om staalconstructies op herbruikbaarheid te kunnen beoordelen middels een protocol. Een protocol geeft de markt meer zekerheid, waarmee hergebruik, als belangrijke strategie voor circulair bouwen, wordt gestimuleerd. Het doel van dit onderzoek was het opstellen van een marktconform (toetsings-)protocol waarmee de herbruikbaarheid van utilitaire staalconstructies op uniforme wijze wordt beoordeeld.

Voor de structuurbepaling van het beoordelingsproces zijn drie gelijksoortige TIC-protocollen voor hergebruik van constructieve bouwelementen geanalyseerd op de beoordelingsstructuur. Aan de hand van deze resultaten is een geschematiseerd beoordelingsproces opgesteld om de beoordelingsstructuur te visualiseren. Dit geschematiseerd beoordelingsproces is als leidraad gebruikt en afgestemd op de werkmethode van SGS INTRON.

Prijswinnaars studentenSTAALprijs 2021

Een belangrijk aspect is dat het beoordelingsproces is afgestemd op het circulaire bouwproces. Hiervoor is het geschematiseerd beoordelingsproces uitgezet op een tijdrekenkundige weergave van het circulaire bouwproces. Dit heeft geleid tot inzichten, waar in het circulaire bouwproces, de verschillende processtappen uit het geschematiseerde beoordelingsproces actief zijn en welke stakeholders belang hebben bij het protocol. Om tot een bruikbaar beoordelingsprotocol te komen is het geschematiseerde beoordelingsproces per processtap verder uitgewerkt. Hierbij zijn onder andere de minimaal benodigde vast te stellen materiaaleigenschappen, verschillende verwerkingsscenario’s en non- en destructieve inspectiemethoden gedefinieerd. Dit heeft geresulteerd in:

1. Definitie vier primaire verwerkingsscenario’s voor CE-markering bij hergebruik: Door onderscheid te maken tussen vier primaire verwerkingsscenario’s voor hergebruik van constructieve staalelementen, is per verwerkingsscenario inzichtelijk wanneer constructieve staalelementen van een CE-markering dienen te worden voorzien.

2. Model voor classificatie constructieve staalelementen in hergebruikklassen: Het beoordelingsproces voor hergebruik van constructieve staalelementen is vastgelegd in een model van hergebruikklassen (klasse A t/m G). Hierdoor ontstaat een transparant en uniform beoordelingsproces doordat per verwerkingsscenario de benodigde gegevens en materiaalkundige beoordeling zijn gedefinieerd en uitgezet in een beslissingstabel. Afwijkingen en vrije interpretatie in het beoordelingsproces worden hiermee voorkomen.

Het eindproduct is een beoordelingsprotocol waarmee constructiestaal, teruggewonnen uit utilitaire bouwwerken, met zekerheid kan worden hergebruikt door een transparante en uniforme toetsing, inspectie en certificering. Het protocol is vooralsnog bestemd voor intern gebruik voor SGS INTRON.

Het oordeel van de jury:

Hergebruik van constructiestaal is een actueel onderwerp, maar vindt in de praktijk obstakels bij de toepassing. Onzekerheden over zaken als materiaalkwaliteit, certificering, bemoeilijken de inzet van staalelementen afkomstig uit gesloopte panden, waardoor circulaire keuzes stranden in goede bedoelingen.

De jury is dan ook heel blij met de ontwikkeling van een protocol dat kan bijdragen aan de inzet van hergebruikt staal. ‘Maatschappelijk relevant’, ’Nuttig onderzoek’, ‘Prettig praktisch’, waardeert de jury.