Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Bevingsbestendig

(Aard)bevingsbestendig ontwerpen, bouwen of verbouwen? De TC 13 helpt!

« terug naar Thema's

TC 13 is niet meer actief. De pagina's over dit onderwerp zijn sinds 2018 niet bijgewerkt en daardoor enigszins verouderd.

(Oost-)Groningen gaat gebukt onder de gevolgen van gaswinning: schade aan woningen en andere gebouwen, risico’s op persoonlijke ongevallen óf erger. De Technische Commissie ‘Aardbevingsbestendig Ontwerpen’ (TC 13) van Bouwen met Staal helpt mee om de gevolgen van bevingen voor gebouwen, inventaris en gebruikers tot het aanvaardbare minimum te beperken.

De TC 13, opgericht in april 2014, bezit alle benodigde bouwtechnische expertise om (constructief) ontwerpers in de praktijk te ondersteunen bij het verbeteren van de bevingsbestendigheid van bestaande woningen en utiliteitsgebouwen én het bevingsbestendig ontwerpen en detailleren van nieuwbouw.

De TC 13 werkt aan concrete, praktische aanbevelingen en handreikingen voor:

 • het versterken (met staal) van bestaande metselwerkconstructies. Dit werkveld heeft, gezien de situatie in Groningen, de hoogste prioriteit;
 • het verbeteren van bevingsbestendigheid van bestaande staalconstructies en
 • het bevingsbestendig ontwerpen van nieuwe staalconstructies.

De richtsnoeren en adviezen zijn vooral bestemd voor ingenieursbureaus, actief in constructief advies, ontwerp en detaillering. Ze worden verwerkt in:

 • handzame (digitale) publicaties en tools en
 • cursussen, seminars of andere kennisbijeenkomsten van Bouwen met Staal of verwante organisaties.

Daarnaast werkt de TC, als klankbordgroep van het NEN, mee aan de samenstelling van de NPR 9998 ‘Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren’. De TC gaat eenzelfde functie vervullen bij ontwikkeling van de Nationale Bijlage van Eurocode 8 (NEN-EN 1998) ‘Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies’.

De TC 13 bestaat uit:

 • N. (Niels) Arendsen (Hilti);
 • ir. M. (Martijn) Bettonvil (Arcadis Nederland);
 • prof.ir. F.S.K. (Frans) Bijlaard
 (TU Delft, CiTG);
 • ir. H. (Henk) Boelens (Kwant adviseurs & ingenieurs)
 • ing. A. (Ab) van den Bos (TNO Diana);

 • ir. R.H.J. (Rick) Bruins (ABT Wassenaar);
 • dr.ir. A.F. (Ralph) Hamerlinck
 (secretaris en beheerder) (Bouwen met Staal
);

 • ir. A. (André) Koster (Grontmij);
 • ir. H. (Hendrik) Land (CIBIS Bouwadviseurs);
 • ir. H. (Harm) Kraaijenbrink (Royal HaskoningDHV)
 • ir. J. (Johan) Kraus (TNO);
 • J. (Jan) Popma (Fischer)
 • ir. D.J. (Dirk Jan) Peters (voorzitter) (
Royal HaskoningDHV)
;
 • ir. R.H.G. (Rudy) Roijakkers (ABT);
 • ir. M. (Mark) Spanenburg (BAM Advies & Engineering);
 • ir. R. (Ronald) Stoter (Arup);
 • ir. R. (Rinse) Wiersum (W2N Engineers);
 • prof.ir. S. (Simon) Wijte (Adviesbureau Hageman
).