Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Regelgeving

Richtlijnen voor het ontwerpen en berekenen van aardbevingsbestendige constructies uitgelicht.

« terug naar Bevingsbestendig

Het ontwerpen op aardbevingen is betrekkelijk nieuw voor Nederlandse ontwerpers. Mede daarom groeit de behoefte aan richtlijnen voor het ontwerpen en toetsen van aardbevingsbestendige bouwconstructies. Op verzoek van het Ministerie van Economische zaken heeft het NEN samen met experts de Nederlandse Praktijkrichtlijn 9998 opgesteld. Deze NPR is op 18 december 2015 gepubliceerd en dient als voorbereiding op de Nationale Bijlagen van Eurocode 8. Het bevoegd gezag mag vooralsnog een berekening op aardbevingsbelasting niet beoordelen, omdat het Bouwbesluit 2012 hiertoe geen (publiekrechtelijke) eis stelt. Als de berekening leidt tot wijzigingen in de constructie, dan moeten deze wijzigingen wel bij het bevoegd gezag bekend zijn.

Eurocode 8

Eurocode 8 (NEN-EN 1998) Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies is een Europese normenserie met de bepalingen voor het ontwerp en de berekening van aardbevingsbestendige bouwconstructies. In deze Eurocode moeten de veiligheidsniveaus en de waarden voor de aardbevingsbelasting nationaal worden vastgelegd. Daarom wordt voor Eurocode 8 een Nationale Bijlage opgesteld. De ontwikkeling hiervan duurt echter naar verwachting zo’n drie jaar. Tot die tijd kan worden gewerkt met de NPR 9998.

De Eurocode 8 is een serie van zes normen. Vooral de delen 1, 3 en 5 zijn belangrijk voor aardbevingsbestendige constructies. Bij de meeste van deze normen zijn correctiebladen en/of wijzigingsbladen verschenen. Deze bladen zijn van belang voor het juiste normgebruik. De Eurocode 8 is op dit moment uitsluitend in het Engels beschikbaar. De delen zijn:

De website eurocodes.jrc.ec van de Europese Unie biedt (gratis danwel tegen betaling) diverse boeken, brochures/folders, presentaties en rapporten over en rond de Eurocode 8. Het overzicht met links naar info-pagina's over de verschillende uitgaven, inclusief optie voor bestellen of gratis downloaden, vindt u hier.

NPR 9998

In aanloop naar de Nationale bijlage van de Eurocode 8 heeft het NEN op 18 december 2015 de Nationale Praktijkrichtlijn (NPR) 1998 uitgebracht. De volledig titel luidt: NPR 9998 Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – geïnduceerde aardbevingen.

De NPR biedt opdrachtgevers, constructeurs en aannemers (technisch) houvast bij nieuwbouw en bij (preventief) herstel van gebouwen. Een rekenkundige beoordeling volgens de NPR geeft aan of een gebouw sterk genoeg is om de belasting van een aardbeving te kunnen weerstaan. NPR 9998 geeft richtlijnen om te beoordelen of:

  • te bouwen gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn,
  • bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn, en
  • te versterken bestaande gebouwen voldoende aardbevingsbestendig zijn.

Het toepassingsgebied van de NPR is beperkt tot Noord-Nederland, voor zover daar geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning in het Groninger gasveld optreden.

Enkele belangrijke verschillen tussen de concept-versie (groendruk) van de NPR 1998 en de definitieve (witte) versie worden belicht op www.nen.nl

  • Voor gratis downloaden van de NPR 1998: NEN-Shop

De minister van EZ heeft de commissie Meijdam ingesteld om hem onder meer te adviseren over de te hanteren veiligheidsnorm. Recent is het eindadvies van die commissie gepubliceerd. Dat advies en NPR 9998 zijn met elkaar in lijn. In aanvulling daarop is geadviseerd om de versterkingsopgave te prioriteren en te beginnen met gebouwen die het meest kwetsbaar zijn.

Zie ook:

Interim Advies

In afwachting van publicatie van NPR 9998 bood het NEN (op verzoek van EZ) het Interim Advies - Voorlopige ontwerpuitgangspunten voor nieuwbouw en verbouw onder aardbevingsbelasting ten gevolge van de gaswinning in het Groningenveld. Het Interim Advies geeft voorlopige uitgangspunten voor nieuwbouw onder aardbevingsbelasting in de provincie Groningen. Met het Interim Advies in combinatie met Eurocode 8 konden nieuwe bouwprojecten worden uitgerekend. Het Interim Advies is nu technisch inhoudelijk vervangen door NPR 9998, maar nog steeds wel beschikbaar.

Het Interim Advies is opgesteld door prof.dr.ir. R.D.J.M. Steenbergen (TNO), prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO), dr.ir. M. Korff (Deltares), dr.ir. N.P.M. Scholten (ERB) en dr. T. Van Eck (KNMI).

Foto: Concept Staalframe voorzetwanden (Brands Bouw, DNN groep, Goudstikker-DeVries, Fischer, DP Engineering), een van de tien, door de NAM geselecteerde concepten voor aardbevingsbestendig versterken.