Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

TC 13 activiteiten

Technische Commissie (TC) 13 - doelen, werkvelden, activiteiten

« terug naar Bevingsbestendig

De Technische Commissie ‘Aardbevingsbestendig Ontwerpen’ (TC 13) van Bouwen met Staal draagt bij aan het voorkomen of beperken van gevolgen van bevingen voor gebouwen, inventaris en gebruikers via praktische adviezen voor aardbevingsbestendig ontwerpen (met staalconstructies) en het verzorgen van kennisoverdracht hierover.

De TC-activiteiten zijn vooral gericht op de (kleine) ingenieursbureaus in ons land, actief in het constructief ontwerpen en detailleren van gebouwen.

Werkvelden

Technische advisering van (constructief) ontwerpers over:

  • ingrepen in bestaande staalconstructies;
  • versterkingen van bestaande (metselwerk)constructies met staal en
  • nieuwe staalconstructies.

Inhoudelijk advisering van Bouwen met Staal en andere betrokken organisaties/bedrijven voor:

  • ontwikkelen van een cursus Aardbevingsbestendig ontwerpen en
  • samenstellen van een module Aardbevingsbestendig ontwerpen binnen de studieboekenserie, gebaseerd op de Eurocodes, van Bouwen met Staal.

Inhoudelijke inbreng, als klankbordgroep voor het NEN, bij het ontwikkelen van:

  • NPR 9998 ‘Ontwerp en beoordeling van aardbevingsbestendige gebouwen bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren’ en
  • Nationale Bijlage van Eurocode 8 (NEN-EN 1998) ‘Ontwerp en berekening van aardbevingsbestendige constructies’.

Activiteiten

Versterking van bestaande (metselwerk)constructies met staal is de komende tijd de topprioriteit. Bijbehorende activiteiten zijn:

  • ontwikkelen, publiceren en introduceren van concepten, in samenwerking met belanghebbende organisaties en bedrijven;
  • ontwikkelen van een cursus van Bouwen met Staal voor (vooral) kleinere ingenieursbureaus. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan aanpassing van bestaande staalconstructies en ontwerp van nieuwe staalconstructies. De Technische Commissie verleent tevens medewerking aan de opleiding 'Aardbevingsbestendig ontwerpen en herstellen' van Betonvereniging en EPI Kenniscentrum, die vanaf 24 maart 2016 voor het eerst van start gaat. De opleiding omvat twee modules: één over het aardbevingsbestendig herstellen van bestaande gebouwen, de tweede over aardbevingsbestendig nieuwbouw. Tijdens de opleiding komen onder meer aanbod: dynamica, de Eurocode 8 (aardbevingen), de NPR 9998, toepassingen van bouwmaterialen, modelleringssystemen en rekenvoorbeelden. Tot de doelgroepen behoren constructief ontwerpers, toezichthouders bij bouw- en woningtoezicht en geotechnici die werkzaam zijn op (minimaal) bachelorniveau met 5 jaar relevante ervaring. Deelname levert 28 KE/PE-punten voor het Constructeursregister op. Meer deelnameinformatie en het programma vindt u in deze PDF;
  • initiëren van een materiaal-overstijgende, modulair opgebouwde cursus in samenwerking met meerdere aanbieders van bouwtechnische opleidingen en cursussen (zoals Bouwen met Staal, PAO, HTI, BV).

Daarnaast gaat de TC werken aan praktijkdocumenten over eenvoudige, economische ingrepen bij bestaande staalconstructies en het bevingsbestendig ontwerpen van nieuwe staalconstructies.