Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Methodiek toestemmingsverlening (vijf-stappenplan)

« terug naar Stikstofcrisis

Nieuwe methodiek toestemmingsverlening stikstofdepositie (vijf-stappenplan)

Nu het niet meer mogelijk is om met de PAS-methodiek de stikstofbeoordeling te maken voor de aanvraag van een vergunning voor een bouwproject, heeft de Rijksoverheid een nieuw stappenplan 'Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten' bedacht.

Via bovenstaande stappen kan worden vastgesteld of op een project een vergunning dient te worden verleend volgens de Wet natuurbescherming. Het stappenplan geeft aan welke instrumenten inzetbaar zijn om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen.

Link: Download stappenplan (pdf) en Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek: www.woningmarktbeleid.nl

Allereerst moet een stikstofberekening met de AERIUS calculator worden gemaakt. Dit is een webbased computermodel. Deze berekening moet twee keer worden gemaakt:

  • Voor de bouwfase
  • Voor de gebruiksfase

Link: calculator.aerius.nl

Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.