Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stap 2: Intern Salderen

« terug naar Stikstofcrisis

Stap 2: Intern Salderen

Bij ‘intern salderen’ leidt de nieuwe situatie niet tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de huidige situatie. Bij woningbouw kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van een woonwijk op industriële of agrarische grond.

Om te bepalen of de nieuwe situatie tot een toename van stikstofdepositie leidt, wordt een verschilberekening gemaakt tussen de huidige feitelijke stikstofdepositie (in zoverre deze vergund is) in de bestaande situatie en de stikstofdepositie in de nieuwe situatie.

Bij het bepalen van de feitelijke depositie mag rekening worden gehouden met fluctuaties in uw bedrijfsvoering en aantoonbaar voorgenomen investeringen. Daarnaast zijn er bepaalde type projecten, en plannen ten behoeve van dergelijke projecten, waarvoor de vergunde depositieruimte geldt als uitgangspunt voor intern salderen, namelijk:

  • wegen;
  • vaarwegen;
  • spoorwegen;
  • luchtvaart;
  • woningbouw en
  • duurzame energieopwekking en energieprojecten van nationaal belang en
  • projecten die noodzakelijk in het kader van de nationale veiligheid en militaire activiteiten.

Intern salderen mag worden meegewogen in de voortoetsfase die is beschreven onder stap 3 ‘Ecologische voortoets’.

De conclusie kan dan zijn dat door intern salderen er geen toename is van stikstofdepositie binnen het project of de locatie waardoor significante effecten bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. U moet dan echter wel een natuurvergunning aanvragen bij het bevoegd gezag van de provincie.

 

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019.