Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Stap 3: Ecologische voortoets

« terug naar Stikstofcrisis

Stap 3: Ecologische voortoets

Als de AERIUS-berekening aantoont dat uw project leidt tot tijdelijke en/of zeer geringe stikstofdepositie op overbelaste Natura2000-gebied, kan het toch zo zijn dat significante negatieve effecten via een ecologische voortoets kunnen worden uitgesloten.

Hierbij wordt rekening gehouden met de staat van instandhouding van de betrokken habitattype.

Als sprake is van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een voortoets in de meeste gevallen niet voldoende zijn omdat effecten niet bij voorbaat kunnen worden uitgesloten. Het advies is om hierover contact op te nemen met het bevoegd gezag.

Voor nieuwe projecten waarvoor via een voortoets significant negatieve effecten kunnen worden uitgesloten, is geen natuurvergunning nodig tenzij u in de voortoets rekening houdt met intern salderen. Dan is wel een natuurvergunning vereist.

Is het niet mogelijk om via de voortoets negatieve effecten bij voorbaat uit te sluiten, ga dan naar stap 4.

 

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019.