Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

AERIUS calculator: rekenvoorbeeld

« terug naar Stikstofcrisis

Voorbeeldberekening NOx-uitstoot distributiecentrum met AERIUS calculator

Bekeken wordt wat de uitkomst zou kunnen zijn voor nieuwbouw van een groot distributiecentrum (20.000 m2).

Daarvoor zijn twee redenen aan te geven:

  1. Prognose voor nieuwbouwproductie laten een verdubbeling zien van bedrijfsruimten van 2016 naar 2019 (zie figuur 5);
  2. De hallenbouw is de belangrijkste markt voor bouwen met staal.

Figuur 5: Prognose nieuwbouwproductie; bedrijfsruimten belangrijkste driver groei.

BREEAM-NL heeft de credit POL4: Ruimteverwarminggerelateerde NOx emissies, op basis van de NOx emissie per geleverde kWu warmte-energie. Er zijn 3 scores:

1. < 70 mg NOx per kWu 3 punten
2. < 50 mg NOx per kWu 2 punten
3. < 35 mg NOx per kWu 1 punt

Link: BRL BREEAM-NL nieuwbouw 2014_v2.pdf

Scores op POL4 van een aantal distributiecentra zijn:

Bol.com, Waalwijk = 3 punten = 35 mg NOx per kWu
Distributiecentrum Dok Vast Vossenberg West II, Tilburg = 2 punten = 50 mg NOx per kWu
DC New Logic 2, Tilburg = 2 punten = 50 mg NOx per kWu

Het energieverbruik voor verwarmen van Dok Vast is 58 MJ/m = 16 kWu/m2.

Het energieverbruik voor verwarmen van DC New Logic = 15 kWu/m2.

Andere waarde voor 'ruimteverwarming bij groothandelsbedrijven': 150 MJ/3,6 = 42 kWu/m2

Link: docplayer.nl/18150687-Energieverbruik-per-functie-voor-senternovem

Verder geeft het 0-energierapport voor hallen nog enige indicaties voor energieverbruik voor ruimteverwarming. Dit zijn beduidend hogere, maar wel oudere waarden (zie figuur 4).

Figuur 6: Indicatie energieverbruik hallen voor ruimteverwarming (oudere waarden).

Link: Rapport 0-energie hallen

De NOx uitstoot voor ruimteverwarming is in te schatten op:

  • 30000*50E-6*16 = 24 kg NOx/jaar (modern distributiecentrum met hoog BREEAM label);
  • 30000*70E-6*42 = 88 kg NOx/jaar (modern distributiecentrum met beperkt BREEAM label);
  • 30000*70E-6*150 = 315 kg NOx/jaar (oud distributiecentrum zonder aandacht voor energiebesparing);

Conclusie: met een modern distributiecentrum waarbij aandacht is besteed aan energiebesparing, is het goed mogelijk om aan de AERIUS emissie-grenswaarden te voldoen.

Hierbij moeten nog wel méér aspecten worden opgeteld bij deze emissie, t.w. voor:

  • Bouwfase/realisatiefase: bouwkranen, aggregaten, verkeersbewegingen leveranciers en personeel;
  • Gebruiksfase/exploitatiefase: installaties en verkeersbewegingen van de nieuwe activiteit.

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019.