Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

AERIUS calculator: toepassing

« terug naar Stikstofcrisis

Rekenen met de AERIUS calculator

De AERIUS calculator heeft een 5-tal parameters (zie 'werking') plus de locatie die bepalen hoeveel NOx het gebouw mag uitstoten. Voor een 4-tal locaties verspreidt over Nederland is de maximale NOx uitstoot bepaald (figuur 4).

Figuur 4: 4 locaties met een verschillende maximale NOx emissie.

De resultaten van de maximale NOx emissie staan in tabel 3 hieronder. Daarbij is het eerste getal de emissie die voldoet en de tweede de emissie waarmee de depositie van 0,00 mol/ha jaar wordt overschreden.

Parameter

Kerkwerve

Waddinxveen

Lelystad

Hengelo

a-uitstoothoogte

22 m

22 m

22 m

22 m

b-warmteinhoud

0.28 MW

0.28 MW

0.28 MW

0.28 MW

c-temporele variatie

Spi

Spi

spi

spi

d-NOx

350-400 kg/jaar

1100-1150 kg/jaar

1100-1150 kg/jaar

350-400 kg/jaar

e-NH3

0 kg/jaar

0 kg/jaar

0 kg/jaar

0 kg/jaar

Tabel 3: Resultaten AERIUS berekening voor maximale NOx emissie met default invoer.

Hoe lager de warmteinhoud hoe ongunstiger voor de acceptabele uitstoot (zie tabel 4 hieronder).

Parameter

 

 

a-uitstoothoogte

10 m

10 m

b-warmteinhoud

0.28 MW

0.01 MW

c-temporele variatie

Spi

Spi

d-NOx

200-250 kg/jaar

150-200 kg/jaar

e-NH3

0 kg/jaar

0 kg/jaar

Tabel 4: Resultaten AERIUS berekening bij variatie warmteinhoud.

Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.