Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

AERIUS calculator: werking

« terug naar Stikstofcrisis

Hoe werkt de AERIUS calculator?

AERIUS is een webbased calculator voor de berekening van de stikstofdepositie.

Link: calculator.aerius.nl

Per 16 september 2019 is de nieuwe versie 2019 van de AERIUS Calculator beschikbaar. Met AERIUS Calculator 2019 kan de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000-gebieden worden berekend.

De nieuwe versie heeft niet meer de specifieke functionaliteiten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), zoals 'rekenen voor tijdelijk project’ en ‘rekenen met afstandsgrenswaarde’. Daarnaast is de Calculator geactualiseerd.

In AERIUS Calculator 2019 worden ook de aangewezen stikstofgevoelige habitats en leefgebieden in alle Natura 2000-gebieden meegenomen in de berekeningen. Hierdoor kunnen de rekentijden langer zijn dan voorheen.

Link: www.aerius.nl

De berekening gaat in een tweetal stappen:

Berekening emissies

AERIUS berekent de totale emissie (Eplan) op basis van NOx en NH3 met de volgende principe formule:

Eplan=  ∑s(XsEs)                met:

Eplan      = totale emissie plan in kg/jaar

Xs         = planomvang van emissiebron in subsector s uitgedrukt in eenheid Y­

Es         = emissiefactor van de subsector in kg/jaar/Y

Eerst kiest de gebruiker een sector (Energie, Wonen en werken, Industrie) en daarna een specifieke sector. Voor het resultaat maakt het niet uit welke sector en specifieke sector gekozen wordt.

In het computermodel kan de gebruiker de volgende parameters invoeren bij de Emissiebronnen:

Parameter

Eenheid

a-uitstoothoogte

m

b-warmteinhoud

MW

c-temporele variatie

standaard profiel industrie

d-NOx

kg/jaar

e-NH3

kg/jaar

Rood = zelf aan te passen.

Tabel 1: Parameters invoer AERIUS.

Toelichting:

a) uitstoothoogte

Een hogere uitstoothoogte (=bron) legt de maximale concentratie verder weg en een lagere bron legt de maximale concentratie dichterbij.

Bij een lagere bron is de maximale concentratie hoger.

b) warmteinhoud

De berekening van de warmteinhoud is met:

Qm=1,28398779∗Av∗(T−285)∗10−3

Hoe lager de warmteinhoud hoe ongunstiger voor de berekening.

Link: www.aerius.nl/nl/factsheet-parents/calculation-of-heat-content

c) temporele variatie

Wat betreft de temporele variatie, zijn er 6 opties:

  1. Continue emissie
  2. Standaard profiel industrie
  3. Verwarming van ruimten
  4. Transport
  5. Dierenverblijven
  6. Meststoffen

De temporele variatie wordt door AERIUS zelf gemodelleerd.

d/e-NOx en NH3 emissie

Deze waarde moet de gebruiker zelf invoeren. AERIUS geeft in 1 van de bijgeleverde factsheets waarden voor woningen en kantoren (zie tabel 2 hieronder).

Type gebouw

NOx [kg/jaar]

NH3 [kg/jaar]

Appartement

1.11

0

Tussenwoning

1.55

0

Hoekwoning

1.83

0

2-onder-één-kap

2.17

0

Vrijstaande woning

3.03

0

 

 

 

Kantoren en winkels

0,16

kg NOx/m2

Tabel 2: Default NOx en NH3 emissies verschillende gebouwtypologieën volgens AERIUS.

Gezien de totale emissies (zie: Wat is stikstof?) en de emissies hierboven speelt de bouw nauwelijks een rol bij NH3 emissie. Daartoe wordt alleen gekeken naar NOx uitstoot.

Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.