Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Afstand tot Natura 2000

« terug naar Stikstofcrisis

Verder dan 10 km. van Natura 2000-gebied: voldoen aan de eis

Over het algemeen kan gesteld worden dat een bouwproject dat op 10km van een Natura2000 gebied ligt zal voldoen aan de eis van 0,00 mol/ha/jaar. Dit is eenvoudig te bepalen via: https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/googlemapszoek2.aspx.

Figuur 2 laat de Natura2000 gebieden zien.

Figuur 2: Kaart van Nederland met de Natura200 gebieden ingetekend.

Een distributiecentrum van 30.000m2 op een afstand van 5 km tot een Natura 2000-gebied zal naar alle waarschijnlijkheid uitkomen op een stikstofdepositie van 0,00 mol per hectare per jaar. Daarbij gaat het om de:

  • Bouwfase/realisatiefase: bouwkranen, aggregaten, verkeersbewegingen leveranciers en personeel;
  • Gebruiksfase/exploitatiefase: installaties en verkeersbewegingen van de nieuwe activiteit;

Er zal echter altijd een berekening moeten worden gemaakt met AERIUS.

Laatst bijgewerkt: 28-10-2019.