Bouwen met Staal | Veelzijdig, flexibel, duurzaam Bouwen met Staal

Emissie- en depositiecijfers

« terug naar Stikstofcrisis

Emissie- en depositiecijfers

1 mol N2          = 28 g

1 mol NOx       = mix NO (30,01g/mol) NO2 (46,01g/mol -> neem 40g/mol gemiddeld

1 mol NH3       = 17g

Nederland inclusief water: 41.528 km2 en Nederland exclusief water: 33.783 km2

 

N2 (voor tonnages: Wat is stikstof?)

230 kton NOx = 69 kton N = 69 kton/(33783 E 2)       = 20,4 kg/ha/jaar      

110 kton NH3 = 90 kton N = 90 kton/(33783 E 2)       = 26,6 kg/ha/jaar+    

                                                                                       47 kg/ha/jaar

 

47 kg/ha/jaar                                                             = 1680 mol N2/ha jaar

47 kg/ha/jaar                                                             = 3360 mol N/ha jaar

 

Waarden TNO:

Emissie stikstof Nederland

50 kg N /ha in NL * 33783 E2 = 169 kton totaal inclusief water

50 kg N/ha in NL * 41528 E2 = 208 kton totaal exclusief water

 

183      kton totaal uitstoot
 +43     kton import

-141    kton export +

   85     kton netto uitstoot 
 

Totale depositie is berekend met verschillende modellen:

EMEP                                        = 10 kg N/ha               = 714 mol N/ha jaar

LOTOS-EUROS                        = 11 kg N/ha               = 786 mol N/ha jaar

GDN op basis van OPS            = 15 kg N/ha               = 1071 mol N/ha jaar

 

Link: TNO factsheet stikstofemissie

 

PAS (= Programma Aanpak Stikstof)

Depositie < 0,05 mol/ha/jaar                                    : vergunningvrij, berekening bewaren

0,05 mol/ha/jaar < Depositie < 1 mol/ha/jaar           : vergunningvrij, evt. melden

> 1 mol/ha/jaar                                                         : vergunningplichtig in kader Wet
Natuurbescherming

Huidige drempel (artikel 4):

0,00 mol/ha/jaar

 

Duitsland:

7,14 mol/ha/jaar

 

Link: www.cobouw.nl

 

Kritische Depositiewaarde (KDW)

Elk habitattype (type natuur) kent een Kritische Depositiewaarde (KDW). De KDW is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een habitat significant wordt aangetast door de verzurende en/of vermestende invloed van stikstofdepositie. Een habitattype wordt als stikstofgevoelig aangemerkt als de KDW lager is dan 2400 mol per hectare per jaar (ongeveer 34 kg stikstof per hectare per jaar). Als de daadwerkelijke stikstofdepositie hoger is dan de KDW, is sprake van overbelasting door stikstof.

Link: www.bij12.nl

Bekeken over heel Nederland lag de vermestende depositie tussen 1000 en 3500 mol/hectare per jaar (zie figuur 4 hieronder).

Figuur 4: Vermestende depositie in Nederland (2017, © RIVM).

Laatst bijgewerkt: 30-10-2019.